Tabernakel symbolieken (2): Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?

tabernakel

A.
Het volk Israël was zelf hoogst onbekwaam tot het bouwen van zulk een kunstwerk; het was een volk dat nog maar net gered was uit een EEUWENLANGE slavernij door Egypte (Gen.15:13, Exod.3:7-9).
Maar de opdracht en het bouwplan kwam van God Zelf (Exod.25:1-9). God gaf die opdracht aan Mozes, toen hij 40 dagen en 40 nachten bij God op de Sinaï moest vertoeven (Exod.24:16-18 en volgende verzen).
De tabernakel moest een allerkunstigst [1] werk zijn (Exod.26:1). Daarom gaf God WIJSHEID en kunstzin aan Bezaleël (betekenis: in de schaduw / bescherming van God) en gaf hem Aholiab (betekenis: de tent van de Vader) als hulp. Onder leiding van beide leiders werd het werk door velen gedragen (Exod.31:1-6 en 35:10 + 25-26 + 34-35), zodat het werk na ruim een half jaar beëindigd kon worden.
Zo zijn ook de arbeiders Gods – om de HEMELSE Tabernakel, de Woonstede Gods in de Geest (Ef.2:22) te bouwen – uit zichzelf hoogst onbekwaam (Joh.15:5b, Luk.17:10), maar met Hem vermogen zij ALLES (Filip.4:13, Joh.15:5a). Hij vervult dezulken met Zijn Geest, schenkt hen waar nodig WIJSHEID, KENNIS en andere GAVEN en doet Zijn VRUCHT (de Liefde Gods, enzovoort) in hen rijpen. Zo roept Hij hen tot Zijn bedieningen (zalvingen).
Zij zijn slechts Gods mede-arbeiders om het Lichaam van Christus te helpen opbouwen (1Kor.3:9 + 12:28, Ef.4:11-16).

B.
God maakte het arme (Israëlitische) slavenvolk RIJK om daarna die rijkdom te kunnen benutten bij de bouw van de tabernakel als vrijwillige offeranden.

  • “Maar ook zal Ik over het volk (van Egypte) dat zij (= de Israëlieten) zullen dienen, rechtspreken (denk aan de 10 plagen Gods) en daarna zullen zij (de Israëlieten) met veel bezittingen wegtrekken(Genesis 15:14, HSV)
  • “En Ik zal dit (Israëlitische) volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren; en het zal geschieden, wanneer gijlieden uitgaan zult (uit Egypte), zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van haar naburin (een vrouw uit de nabije omgeving), en van de waardin van haar huis, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen, en op uw dochters leggen, en gij zult Egypte beroven.” (Exod.3:21-22, SV)
  • “(Want de HEERE had tot Mozes gesproken: Ik zal nog een plaag over Farao, en over Egypte brengen, daarna zal hij ulieden van hier laten trekken; als hij u geheellijk (HSV: allemaal) zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren van het de volk, dat ieder man van zijn naaste, en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eise. En de HEERE gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren; ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao’s knechten, en voor de ogen van het volk.)” (Exod.11:1-3, SV)
  • “De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen. Daartoe had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, dat zij hun (de Israëlieten, naar) hun begeerte deden; en zij beroofden de Egyptenaren.” (Exod.12:35-36, SV)
  • “En Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde. Egypte was blijde, als zij uittrokken, want hun verschrikking (vanwege de 10 plagen Gods) was op hen gevallen. (Ps.105:37-38, SV)

Ook spoelden de – door God, in de Rode Zee gedode – Egyptenaren met hun farao aan en die hadden zeker ook kostbare kleding en tooisel.
Bovendien was daar OORLOGSBUIT verkregen op de verslagen Amalekieten (Exod.17:8-16).
Tenslotte hadden sommigen ook wel wat van zichzelf, geërfd van hun ouders en verstopt voor de Egyptenaren.
De bouwstoffen voor de tabernakel werden VRIJWILLIG afgedragen door dat volk (als “hefoffer”; Exod.35:5-9 + 20-29). Het volk gaf zelfs te véél (Exod.36:3-6).
Het was een volk, waarvan de “getelden” (mannen van 20 jaar en daarboven) samen 603.550 man bedroeg (Exod.38:26b). Dat moet dus een volk zijn geweest van ruim 2.000.000 zielen, vrouwen en kinderen meegerekend.

Ze offerden vrijwillig aan:

  • Goud (Exod.38:24);
    29 talenten (1 talent = minimaal 26 kilogram. Dus 29×26 = minimaal 754 kilogram goud – AK)
    730 sikkelen (1 sikkel = ongeveer 11,4 gram. Dus 730×11,4 = 8.322 gram = ruim 8,3 kilogram goud – AK)
  • Zilver (Exod.38:25);
    100 talenten (1 talent = minimaal 26 kilogram. Dus minimaal 100×26= 600 kilogram zilver – AK)
    1775 sikkelen (1 sikkel = ongeveer 11,4 gram. Dus 1775×11,4 = 20.235 gram = ruim 20,2 kilogram zilver – AK)
    De 100 talenten waren voor de voeten van de berderen (= houten planken – zie, ter verduidelijking, het plaatje hieronder – AK) van het heiligdom en van de pilaren van de voorhang (Exod.38:27), de 1775 sikkelen waren nodig voor de banden, haken en bekleding van de kapitelen [2] in de voorhof (Exod.38:28).

berderen

De berderen en richels (= dwarsbalken) van de tabernakel

  • Koper (Exod.38:29-31);
    70 talenten (1 talent = minimaal 26 kilogram. Dus 70×26 = minimaal 820 kilogram koper – AK)
    2400 sikkelen (1 sikkel = ongeveer 11,4 gram. Dus 2400×11,4 = 27.360 gram = ruim 27,3 kilogram koper – AK)
    Dit was voor de voeten van de voorhofspilaren, de (holle) pilaren zelf, pennen en stangen, voor het brandofferaltaar en het gereedschap ervan. Het wasvat werd gebouwd, speciaal uit de koperen “spiegels van de vrouwen” (Exod.38:8). Zo moeten ook wij in het (reinigende) “badwater van het Woord” (Ef.5:27) ons spiegelen om onze “dood en opstanding” in Christus (= het [willen] afsterven aan onze oude, zondige natuur en opstaan in nieuwheid des levens – AK) VOLKOMEN te doen geschieden.
  • Edelstenen (Exod.35:27);
  • wit getweernd linnen;                                                         )
  • hemelsblauwe, purperen en scharlaken verfstoffen;   )  35:23+25+28
  • gouddraad;                                                                             )
  • geitenhaar;                                                                             )
  • ramsvellen;                                                                            )
  • dassenvellen;                                                                         )
  • specerijen.                                                                              )

Sittimhout is hout van een acacia-achtige boom, die zeer waarschijnlijk in de buurt kon worden gekapt. Ook had men dat hout in bezit (Exod.35:24).
Net zoals de Israëlitische tabernakel werd gebouwd uit VRIJWILLIGE offeranden, al zo moet ook het GEESTELIJK Heiligdom van God, de Woonstede Gods in de Geest, worden gebouwd door een ONGEDWONGEN, dus VRIJWILLIGE bekering, overgave, (toe)wijding van de uit de zonde getrokken mens (Hoogl. 6:12, Filémon 1:14, Rom.12:1-3) en door vrijwillige offeranden (2Kor.8:12 + 9:5-8, Ps.54:8).

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Allerkunstigst = Van de meest bijzondere bedrevenheid getuigende. Met zeer grote kunst vervaardigd. Een echt kunstwerk. (noot AK)
[2] Kapitelen / kapiteel = Een bouwkundig bovendeel. Bekroning van een zuil of pilaar, die in het algemeen iets draagt en in zijn vorm en bewerking een kenmerk vormt voor verschillende bouworden. (noot AK)

.

**************************
Tabernakel symbolieken
Deel 1: Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s