Tabernakel symbolieken (4): De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden

Tabernakel vanbinnen met goud bekleed

 1. De Poort:

Het verlaten van de wereld door de Christen. Hij/zij BEKEERT zich tot Jezus Christus en komt door Hem op behouden (Goddelijk) terrein, waarop Gods Wet – dat is: Gods Woord – heerst.

 1. Het Brandofferaltaar:

De Christen gelooft in het KRUIS (= het volbrachte werk van Christus op het kruishout) te Golgotha, alsook in de VERZOENING met God. Christenen CLAIMEN deze, door God, ook aan hun geschonken GENADE van het gestorte BLOED van Gods Lam en weten zich. door het geloof, GEWASSEN in het Bloed van het Lam. AL hun zonden – die zij hebben beleden – zijn hun vergeven. De Christen weet zich WEDERGEBOREN met God.

 1. Het Wasvat:

De Christen laat zich – in de Naam van de Here Jezus Christus – dopen in water en neemt zo affectief (= met veel positief gevoel) deel aan het Lichaam van Jezus Christus: met zijn kruiswerkingen, met de werkingen van DOOD en OPSTANDING in Christus. Met Christus bewandelen Christenen – met en na de doop – het pad van de kruiswerkingen van reiniging en heiliging.

 1. De Deur:

De Christen wordt door Jezus Christus GEDOOPT in de Heilige Geest en heeft deel aan het leven in Gods hemels HEILIGDOM, waar men geestelijk groeit in het Nieuwe Levenvan heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de liefde van de Heilige Geest leert men de BROEDERSCHAP in Christus smaken en waarderen.

 1. De Tafel met 12 Toonbroden (Gemeenschap met het Woord):

De Christen leert het WOORD van God te bewaren op de gereinigde tafel van zijn/haar hart. De Christen leert om de wonderbare beloften Gods bij Jezus Christus te claimen en die te ontvangen, om als een “toonbrood” in deze wereld te leven tot eer en verheerlijking van de Naam des Heren alleen.

 1. De zevenvoudige Gouden Kandelaar (Gemeenschap met de Heilige Geest):

Door de kracht en de werkingen van de Heilige Geest en geleid door het WOORD Gods getuigen Christenen van Christus en van Zijn wonderbaar werk in hun leven verricht. Christenen openbaren in het bijzonder het licht van Gods LIEFDE, die hun leven vervult en hun daden en woorden motiveren.

 1. Het Reukaltaar (Gemeenschap met de Vader):

Op de vleugels van de Heilige Geest leert de Christen de Almachtige – in Jezus Christus – aanbidden, loven en prijzen in geest en waarheid en, in de bewogenheid van de Heilige Geest, in voorbede treden voor anderen. Ook leren Christenen, door de Heilige Geest, al hun noden en bekommernissen te leggen aan de voeten van Jezus Christus en op Hem, voor de verhoring van hun gebeden, te betrouwen en Hem te danken.

 1. De Voorhang:

Door deze drievoudige gemeenschap – met het Woord, met de Heilige Geest en met de Vader – in hun “heiligdomsleven” worden vlees, eigen wil en eigen gedachten GEKRUISIGD en hebben zij het Woord van God leren liefhebben en Zijn wil tot de hunne gemaakt. God vult hen met Zijn wil en Zijn werk. Zo wordt de REINIGING in hen VOLTOOID en is in hen “het einde van alle vlees” bewerkstelligd.

 1. De Ark des Verbonds:

God KROONT de Christen nu met de blijvende gemeenschap met de Hemelbruidegom, met Zijn VOLMAAKTE LIEFDE en Zijn VOLMAAKTE KRACHT en doet de Christen zitten met Hem op Zijn troon. Zo hebben Christenen deel aan de BRUIDSGEMEENSCHAP met Christus. God, de Drie-Enige [1], VERVULT en verheerlijkt hen!

Tabernakel Plattegrond

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

.

****************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bekering, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s