Boekbespreking 66: De schepping van de mens in Tabernakellicht

Tabernakel-mensen

Wanneer wij spreken
over “de mens”, is ook u daarbij betrokken; ik ook en ieder ander, al is hij/zij hier niet aanwezig. Wij willen nu dit onderwerp samen met u bekijken, vóórdat wij komen tot een ander thema, waarop evenzogoed alle licht dient te vallen; vooral in deze laatste dagen, omdat wij de meest eigenaardige dingen (zullen) meemaken. Dingen, die men op allerlei mogelijke manieren tracht te rechtvaardigen met het Woord van God. Denkt er om, als wij nu hierover spreken, zullen wij u ook alles zeggen. Wij zullen niets terughouden van al de raad Gods, die de Heilige Geest ons ten aanzien van dit zo belangrijk onderwerp heeft willen mededelen. Wat hier u geboden wordt, zult u derhalve in géén enkel theologisch boekwerk of geschrift kunnen vinden. Het is alles genade, en wij willen u deelhebber van dit alles maken, opdat Hij ook u verder zal leiden en dieper zal kunnen brengen in al die dingen, die God in Zijn raadsplan bedoelt. En, dat wat wij u willen vertellen is in de allereerste plaats bedoel en bestemd voor het volk van God, en niet voor de ongelovigen.

Met dit onderwerp
kunt u ongelovigen niet bereiken, omdat zij hun leven niet gebouwd hebben op DE Rots Jezus Christus. Licht kan nooit gemeenschap hebben met duisternis. Dat is onmogelijk! Daar is altijd een scheiding in het universum van God; er is een eeuwige scheiding tussen licht en duisternis, en God zelf heeft die scheiding gemaakt. Zó bestaat er ook een door God gewilde scheiding tussen Israëliet en Egyptenaar. Oók deze werd door de Here God gemaakt: “…opdat gijlieden weet, dat de HEERE tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt.” (Exod.11:7)
Wat van het natuurlijke waar is, geIdt eveneens in het geestelijke. Het Woord van God, dat Geest is en Leven, betekent dat ook alleen maar voor Zijn volk, en nooit voor de ongelovigen. Wanneer wij dus spreken over “De Schepping van de mens in Tabernakellicht” is het, om straks hierop aan te sluiten met dat andere, even belangrijk, onderwerp; namelijk: “Het Christelijk huwelijk”. En willen wij dan nu alvast dat woordje “Christelijk” onderstrepen.

U zult straks zelf zien
dat er ten aanzien van dit vraagstuk nog vele problemen verborgen liggen in de harten van de kinderen Gods. Vele vraagstukken die zij wellicht nooit hebben kunnen vatten, vraagstukken die nimmer opgelost zijn. Véél, dat ook u misschien nooit tevóren goed en afdoend heeft durven bekijken in het licht van Gods Woord. En tòch zien wij hoe langer hoe méér de noodzaak voor de Gemeente van de Here Jezus Christus in deze laatste dagen, om dit onderwerp goed te bestuderen in het Woord van God. Alléén Gods feilloos Woord kan ons de juiste oplossing geven; en Gods Geest, de Geest der Waarheid, zal ons bij zúlk een onderzoek leiden in alle waarheid. Halleluja!

Bidt daarom
dat de Geest des Heren u zelf zal kunnen leiden tot dit dieper inzicht in het raadsplan van God voor uw leven. Want het is dit “Christelijk Huwelijksleven”, dat de grond is voor een gezond christelijk gezinsleven! Het moge dan vreemd klinken in uwe oren, desondanks is het waar, als wij beweren: “een ongezond christelijk huwelijksbed is dikwijls de oorzaak van vele moeilijkheden en problemen in ons gezinsleven!” In onze jarenlange pastorale bediening hebben wij dit zo vele malen meegemaakt! En de praktijk is nog altijd de beste leermeesteres! Vandaar dan ook, dat de Here Zelf – door de uitbeelding van Zijn Woord in Tabernakellicht – ons die dingen doet verstaan, die voor Zijn kinderen voor eeuwig vastliggen, en ten aanzien waarvan zij nimmer in twijfel behoeven te verkeren. Denkt er om, wij benadrukken het volgende: dit raadsplan van God, zoals het vastligt in het Woord, is uitsluitend voor Zijn volk; en het is nooit van toepassing op de levens van diegenen, die dat Woord verwerpen! Laten wij alstublieft die fout (de verkeerde toepassing wel te verstaan) nooit maken!

Wij beginnen nu
met het boek Genesis. Zoals u weet, betekent “Genesis”: “WORDING”. En, zo kunnen en mogen wij het alle bijbelverklaarders nazeggen: het boek “WORDING”, is het Zaadbed van de ganse Bijbel”. Wat wij weten uit Genesis is nog lang niet voldoende; ja, zelfs zéér onvoldoende! Grote en wonderbare dingen zijn er nog voor ons verborgen in dit eerste boek van de Bijbel. En voor elke druppel zegen uit Gods hemel, waardoor wij dieper licht mogen ontvangen, zijn wij Hem dankbaar. Laten wij, zo en passant (= terloops), enkele van die vele dingen mogen noemen in dit boek: de eindtijd met die federatie van 10 koninkrijken onder de alléénheerschappij van de antichrist, en alles in verband daarmee…; de majesteitelijke en niet-te-stuiten gang van God de Heilige Geest in deze eindtijd, en de ratificatie (= de bekrachtiging) van het eeuwig verbond van verlossing, dat God eenmaal sloot mèt en in Abraham. Dat alles ligt daar nog in profetie opgesloten in dat wonderbare boek van Genesis. En, zo zijn er nog vele andere dingen daarnevens. Maar wij zullen ons nu bepalen bij het onderwerp, dat zo-even al werd aangekondigd.

  • KLIK HIER als u deze (gratis) studie verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bijbellezing/studie uit 1959

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Studie van CJH Theys, Tabernakel-studie, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s