Tabernakel symbolieken (19): De 3 POORTEN van de tabernakel

gate, door, vail

De 3 poorten van de tabernakel

 • “Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen.” (21:13 + uitleg)
 • “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. (22:14 + uitleg)

Tabernakel symbolieken blz 81a uit typen

De tekst hieronder is vanuit de tekening hierboven,
om het beter te kunnen lezen:

(Openb.21:13 + 22:14 + uitleg)

BUITEN de tabernakel = Buiten Gods Koninkrijk.
Levenswandel in de wereld, onder inspiratie, (ver)leiding en slavernij van de “overste van de macht der lucht” (Ef.2:1-3, Rom.6:12-23).

.

1. POORT = Bekering tot God en Christus.
Hier begint het leven IN Christus.
Heerlijkheid van Christus aan ons getoond door het Evangelie. Bekering tot Jezus Christus; AANNAME van Hem als onze persoonlijke LEVENSVORST, waardoor wij komen onder de persoonlijke LEIDING / INSPIRATIE van de Heilige Geest (Rom.8:14, Joh.14:15-17) en tot WEDERGEBOORTE (bevruchting) (Joh.3:3+ 5, 1 Petr.1:23); Hier begint het leven IN Christus (Luk.13:24, Matth.7:13-14).
In de VOORHOF van de tabernakel Gods:

 • Plaats van OVERGAVE van ZONDEN en BELIJDENIS.
 • Plaats van INCUBATIE van het Nieuwe Leven door het Woord Gods.
 • Plaats van Gods Behoudenis (Ps.91).
 • Plaats van TENIETDOENING van ZONDEN (1Joh.1:19).

WASVAT: Waterdoop. Doop en Opstanding in en door Christus (Rom.6:3-4, Kol.2:12-15).
BRANDOFFERALTAAR: Geloof in Golgotha’s VERZOENING. Het Lam van God als CLAIM gelegd op ons ZONDAARSHART (Rom.3:23-25, Kol.1:19-23, 1Joh.4:10, Joh.3:16).

.

2. DEUR
Christus in ons.
Doop in de Heilige Geest. Christus IN ONS. Het NIEUWE LEVEN breekt zichtbaar door in ons persoonlijk leven (Kol.1:27, Matth.3:11, Hand.2:38-39, Ef.1:13-14).
In het HEILIGDOM van de tabernakel Gods:

 • Plaats van OVERGAVE van het LEVEN en (toe)WIJDING.
 • Plaats van openbaring van het NIEUWE LEVEN in en door
 • HEILIGDOMSLEVEN onder inwonende Leiding en Inspiratie van de Heilige Geest (Rom.8:11+14).
 • Plaats waar de MENSELIJKE WIL (hoe goed ook in menselijke ogen) wordt TENIETGEDAAN!

REUKALTAAR: SMEEKBEDE tot; Dank, Lof en Prijs tot; VERHEERLIJKING van; VOORBEDE tot en AANBIDDING van God, onze Hemelse Vader en Jezus Christus, Die ons door de Vader is gegeven tot Redding en Volmaking (1Kor.1:30, Hand.1:14, 1Thess.5:17, Ef.6:18, Rom.8:26-27, 1Kor.14:15, Matth.7:8-11, Mark.11:24-25, Joh.14:13-14 + 15:7+16 + 16:23-27).
GOUDEN KANDELAAR: BETUIGING (PROCLAMATIE) van het Woord Gods in de Kracht van de Heilige Geest (Hand.1:8). Bedeling der GAVEN, BEDIENINGEN en AMBTEN tot (geestelijke) opbouw en VOLMAKING van het Lichaam van Christus (1Kor.12:4-11 + 28-31, Ef.4:8-16, Matth.5:14-16).
Betoning aan de medemens van de WAARHEID Gods in de LIEFDE en GENADE van God, zoals Jezus dit deed (Joh.1:14). De Heerlijkheid van Christus door ons heen aan anderen geopenbaard.
TAFEL met TOONBRODEN: Gemeenschap met het Woord Gods (Joh.14:26 + 15:26 + 16:13). Volle ontplooiing van de VRUCHT van de Heilige Geest in het kind van God (Gal.5:22, Ef.5:9, Rom.5:5, 2Petr.1:4-7, Hebr.10:16, Jer.31:33). Heerlijkheid van Christus in ons aangebracht. Wij worden persoonlijk DRAGERS van het Woord Gods (Nooit het Woord van God Zelf!). Doop met VUUR / LIEFDEVUUR (Matth.3:11). ZOUT der aarde (Matth.5:13). Kinderen der Liefde Gods (1Kor.13:1-13, Joh.13:34-35).

.

3. VOORHANGSEL = Poort der volmaaktheid.
Christus volmaakt in ons.
Einde van alle vlees. (Zonde èn eigen-ik houden hier op ons NIEUWE LEVEN te bezoedelen (Hebr.10:20, Ef.1:4 + 5:27, Kol.1:22, Luk.1:74-75).
In het ALLERHEILIGDOM van Gods tabernakel.
Het Nieuwe Jeruzalem (Openb.21:9-27). Leven in VOLMAAKTE GEMEENSCHAP met God.
ARK des VERBONDS: EEUWIGE Bruidsgemeenschap met de Hemelbruidegom (Openb.3:21 + 12:1+ 19:6-9 + 21:9-27, Jes.60:1-3). Een EEUWIG LEVEN in de Volmaakte Liefde en Heerlijkheid (SHEKINA) van God, onze Vader, in Zijn EEUWIG Koninkrijk (Openb. 21:1-7 + 22:1-5).

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 14. (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen + (14b)
 15. De priesterwijding
 16. De Levitische offeranden – deel 1
 17. De Levitische offeranden – deel 2
 18. Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s