Wonderlijke bedieningen

103_goddelijke_herstelwerk_gemeente_eindtijd

Wij gaan het grote feest van de NIEUWE Wijn tegemoet, de Spade Regen ([1] en [2]).
Thans leven wij in de tijd van droogte, van het ontbreken van de wijn des Geestes, welke tijd volgens Gods Woord vooraf moet gaan aan die machtige uitstorting van Gods Geest.
Die tijd van droogte en schaarste is een crisistijd volgens Joël 1 vers 1-20 [3]:

1 Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. 2 Hoor dit, oudsten, neem dit ter ore, alle inwoners van het land! Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? 3 Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie. 4 Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. 5 Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. 6 Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. 7 Het heeft van Mijn wijnstok een woestenij gemaakt en Mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. 8 Weeklaag als een jonge vrouw, omgord met een rouwgewaad, die klaagt om de man van haar jeugd. 9 Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de HEERE. De priesters treuren, de dienaren van de HEERE. 10 Het veld is verwoest, de grond treurt, want het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. 11 Akkerbouwers staan beschaamd, wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gerst, want de oogst op het veld is verloren. 12 De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt, de granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. 13 Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. 14 Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de HEERE, uw God, en roep tot de HEERE. 15 Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. 16 Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen, uit het huis van onze God blijdschap en vreugde? 17 De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten, de voorraadschuren verwoest, de graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. 18 Hoe kreunt het vee! De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. 19 Tot U, HEERE, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weiden van de woestijn, en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. 20 Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar U, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd.” [4]

Zo was het ook voor de knechten op het bruiloftsfeest te Kana een crisis-uur toen de wijn ontbrak. Maar zij kregen een waardevol advies van Jezus’ moeder:

  • “Wat Hij (= Jezus) ook tegen u zal zeggen, doe het.” (Johannes 2:5)

Dit advies is even waardevol voor ons nu.
Absolute gehoorzaamheid werd van hen gevraagd, maar ook een zekere geestelijke soepelheid. Zij moesten niet verbaasd zijn een vreemde opdracht te ontvangen.
Zo geldt dit ook nu, voor ons. Wonderlijke dingen staan te gebeuren. Wonderlijke bedieningen kunnen wij verwachten en de meest vreemdsoortige opdrachten.
Hebben wij onze geest zo geoefend, dat wij gereed zijn voor deze dingen?
“Wat Hij ook tegen u zal zeggen…”
Gevraagd wordt niet wat wij ervan vinden, maar of wij de Geest onbeperkt laten werken in ons leven!

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***************************************************

[1] De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
Zie eventueel onze GRATIS studie De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID vd ware Gemeente/Kerk vd Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die vd eerste Gemeente / Kerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie ook onze GRATIS studies De Spade Regen OPWEKKING van H. Siliakus en/of De Spade Regen Opwekking KOMT van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studies Joëls boodschap voor de kerk van de eindtijd van E. van den Worm en/of Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël) van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van H Siliakus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s