De Vinger Gods

Goddelijke gerichten

“De Vinger Gods” is de Geest van God werkzaam in kracht. De vingers zijn de leden van het lichaam die hoofdzakelijk gebruikt worden voor het aanraken van voorwerpen. “De Vinger Gods” is de Heilige Geest in Zijn aanraking van persoon of dingen en in de openbaring van Zijn kracht in en door dezelve. Het is de Heilige Geest in manifestatie.
De Vinger Gods” zien wij werkzaam bij:

  1. De Schepping

“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw Vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt.” (Psalm 8:4) [1]
De Heilige Geest had een actief aandeel in de schepping van alle dingen. Zo blijkt ook uit Genesis 1 vers 2: “…en de Geest van God zweefde boven het water.”

  1. De Wetgeving

“En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de Vinger van God.” (Exodus 31:18)
Hetzelfde staat vermeld in Deuteronomium 9 vers 10a:
“En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de Vinger van God; daarop stonden alle woorden die de HEERE met u gesproken had op de berg…”
God schreef – door de kracht van Zijn Heilige Geest – de Tien Geboden op de stenen tafelen. Het doel van de Wet was de buitengewone zondigheid van het menselijk hart aan te tonen: “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest.” (Romeinen 5:20)
In deze (tijds)Bedeling van Genade, waarin wij nu (nog) leven, wordt het Woord van God niet op stenen tafelen, maar “op tafelen van vlees, in het hart” ingeschreven, opnieuw door de Geest van God:
“Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.” (2 Korinthe 3:3)
“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” (Romeinen 8:2-4)

  1. De overtuiging van zonden

“En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de Vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.” (Johannes 8:6-8)
Toen de Schriftgeleerden en Farizeeën de vrouw, in overspel gegrepen, tot Jezus brachten, zeiden zij: “In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U”? (Johannes 8:5). Daarop bukte onze Heer terneer en schreef met Zijn Vinger in de aarde. Zij bleven echter op Hem aandringen en daarom richtte Hij Zichzelf op en zei tot hen: “Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen” en opnieuw bukte Hij neder en schreef in de aarde. Het gevolg was, dat zij allen overtuigd werden van hun zonden, maar alleen de vrouw vond vergeving en bevrijding.

  1. De uitdrijving van demonen

“Maar als Ik door de Vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.” (Lukas 11:20)
Jezus verklaarde dat Zijn bediening van bevrijding van zieken, van terneergeslagen en door demonen bezeten (gebonden) mensen tot stand gebracht werd door de Vinger Gods. Hiermee bedoelde Hij dat Hij dit deed door de Geest van God, want in de weergave van Mattheüs zei Hij: “Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.” (Mattheüs 12:28)
Zie ook Handelingen 10 vers 38: “Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.”
Vandaag de dag verlangt de Heer Zijn bediening van bevrijding te volbrengen door Zijn Gemeente:
“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” (Markus 16:15-20)
“De Vinger Gods” wordt in deze laatste dagen – in (en door) Zijn gelovende Gemeente/Kerk – geopenbaard door de kracht van de Heilige Geest. Let op het verschil tussen “de Vinger Gods” – zoals die geopenbaard werd door de Here Jezus in redding en genezing – en de vinger van de Farizeeër die niet in het minst behulpzaam was, maar zwaar en drukkend en ook krachteloos. Vergelijk hiervoor Lukas 11 vers 46 en Mattheüs 23 vers 4:
“Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.”“Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren.”

.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartpone-formaat).

W.W. Patterson
Enigszins bewerkt door A. Klein

*****************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, de Heilige Geest, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Oordelen Gods en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s