Bemoediging bij de arbeid in/op Gods akker

Zaaien in Gods akker

“Zaaiend in de morgen, zaaiend in de avond”, zo luidt een versregel van een bekend lied. [i]
Dat dit niet altijd een even gemakkelijke taak is, wordt bevestigd en gedeeltelijk verklaard door Prediker 11 vers 6:

 • “Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.” [1]

Ontegenzeglijk is het waar, dat wij ook bij het zaaien van Gods Woord niet weten of en wanneer het zaaien vrucht zal opleveren.
Nochtans moeten wij het zaaien daarom niet nalaten en niet moedeloos worden bij het – schijnbaar – uitblijven van resultaat.
Evenmin moeten wij ons werk om die reden maar met een zekere gelatenheid verrichten.
Wat hier aan wetenschap ontbreekt, moet door GELOOF worden ondervangen!
Weliswaar zullen wij somtijds “al wenende” moeten zaaien (zie Psalm 126:5-6), maar wanneer onze “geloofsogen” gericht zijn op Jezus, zullen wij nimmer moedeloos of lusteloos worden:

 • Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.” (Ps. 126:5-6)

Door het geloof immers verstaan wij zovele dingen die het verstand niet omvatten kan!
Met het verstand kunnen wij niet begrijpen dat het bloed van Jezus [2] verlossen en reinigen kan, maar door het geloof verstaan wij het.
Zo verstaan wij ook door het geloof dat onze “arbeid niet ijdel is in de Here” (SV):

 • “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” (1 Korinthe 15:58)

Wat wij echter doen moeten, is: niet letten op de wind van Prediker 11:4, de zogenaamde “ongunstige omstandigheden” – voor God bestaan die niet – maar op de wind die bedoeld wordt in Johannes 3:8, de Heilige Geest! [3]

 • “Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten.” (Pred. 11:4)
 • “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Joh. 3:8)

Zaaien met geloof in het – onzichtbare – werk van de Heilige Geest!
Nimmer zullen wij weten welk zaaisel vrucht draagt, het werk van de wedergeboorte blijft voor ons een verborgenheid, maar… “al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, behoudt zijn waard’ en zal blijven bestaan”. [ii]

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemachtvan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

**********************************************

[i]

 1. Zaaiend in de morgen, zaaiend ’t zaad der liefde,
  zaaiend in de middag tot in ’t avonduur
  ;
  wachtend op het maaien en het heerlijks oogstfeest
  brengen wij met vreugde schoven in de schuur.

  Refrein:
  Schoven in de schuur!(2x)
  brengen wij met vreugde schoven in de schuur.
  schoven in de schuur.

 • beginregels van de verdere strofen:

2. Zaaiend bij het zonlicht, …
3. Ga, al is het wenend, …

Zangbundel Joh. de Heer, lied 646. (noot AK)

**************************************

[ii]

 1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
  Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
  Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
  D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

  Refrein:
  Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
  alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
  maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
  dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan
  .

  2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
  help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
  O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
  wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!

  3.  Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
  ’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’.
  En eens daarboven, daar vinden we weder
  vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard
  .

Zangbundel Joh. de Heer, lied 166. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Getuige-zijn, Gods Geest, Studie van H Siliakus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s