Een opwekkend woord voor het nieuwe jaar

klok - nieuw jaar

Hemelgericht leven

Hebben wij in het nu achter ons liggende jaar in vele dingen gefaald, vanwege vele tekortkomingen – zwakheid in vele opzichten, eigenwijsheid, ongehoorzaamheid, en zo meer – zo behoeft dit daarom nog niet zo te zijn in het nieuwe jaar. Wat wij dan echter in de eerste plaats nodig hebben, is “een opkikker”! Een “tonic”, zo u wilt, van de Here Jezus Zelf. Wanneer wij ons hieraan houden, ondanks zeker te verwachten teleurstellingen binnen onze eigen kringen, naast geprofeteerde verdrukkingen en vervolgingen – al naarmate “de laatste dagen” ten einde spoeden – zo zullen wij toch zeker (daar ben ik van overtuigd) overwinningen [1] (kunnen) boeken, dankzij toenemende genade die er is voor allen die in waarheid deze versterkende, opwekkende en spankracht gevende woorden van onze Overste Leidsman en Voleinder van het geloof [2], Jezus, willen omzetten in daden door eenvoudigweg te gehoorzamen. Hier is dan die “tonic”:

  • Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op (SV: opwaarts), omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:28) [3]

Wat zien wij om ons heen?
In onze wereld is het gewoonte geworden om nog even terug te blikken naar het oude jaar… om nog even stil te blijven staan bij alles rondom ons. Het is ieder mens eigen. Alleen zegt Jezus ons opwaarts te zien. Hij bedoelt: niet met neerhangend hoofd verder te leven, maar met opgeheven hoofd en ogen vol verwachting uit te zien naar hetgeen vast besloten is in het raadsplan van een liefdevolle God, namelijk DE BELOOFDE VERLOSSING. Halleluja!
Van de grote schilder Michael Angelo wordt verteld dat hij zoveel tijd besteedde aan de plafondschilderingen van kerken dat hij daaraan een permanente stijve nek overhield, waardoor hij genoodzaakt was steeds “omhoog” te kijken.
Hier leren wij een alleszins geestelijke les verstaan. Wij, mensen van de laatste dagen, verkeren in het grote gevaar “aarde-gebonden” te zijn en te blijven, in plaats van “hemelgericht” te leven! Verlossing is niet van beneden – zij komt van boven! Daarom is het hoog tijd om, als Abraham eertijds, ons eraan te gewennen onze ogen gericht te houden op Gods hemel boven ons, de vaste plaats waar de reële actie plaats heeft.

De tijd in Gods handen

Christus heeft de toekomst in handen en Hij beheerst iedere situatie. De duivel wéét dat zijn tijd ten einde loopt. Daarvandaan dat hij in deze dagen zijn activiteiten verdubbeld! En, niet lang zal het meer duren of het volgende zal in vervulling gaan: “de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe (SV: de duivel is tot u afgekomen), in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaring 12:12b)
Nu, aan het begin van dit nieuwe jaar – omdat het ons niet is gegeven om achter “de sluier van de tijd” te zien – hebben wij méér dan ooit tevoren een gebedsleven en gebedskracht nodig, en moeten wij onze trouwe God en liefhebbende Vader in de hemel bidden dat Hij ons zal bekwamen om voortdurend bezig te zijn met de “hemelse dimensie”:

  • “Als u nu met Christus opgewekt bent, ZOEK dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. BEDENK de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.” (Kolossenzen 3:1-2)

Wij dienen ons opnieuw te realiseren dat God niet aan tijd gebonden is, maar de tijd wel aan Hem, Die alles onder controle heeft. Daarom is Hij het alleen Die kan zeggen: “maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort (SV: verkort) worden.” (Mattheüs 24:22b)
Hier is het bewijs dat Hij Zijn weg gaat en beslist. Geprezen zij de Naam des Heren! Zien wij naar de omstandigheden en letten wij op het schamele aantal zielen, dan werkt dat deprimerend. Maar wanneer is God ooit gelimiteerd geweest door zielenaantal? Laat ons daarom, gelovende dat bij God alle dingen mogelijk zijn, ons bezig houden met onze grote opdracht, óók voor dit nieuwe jaar, om met opgeheven hoofd en met profetische blik voorwaarts te gaan, “ziende op de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebreeën 12:2 [4]), Jezus, Die nimmer heeft gefaald!
“…Ik ben met u, al de dagen…” (Mattheüs 28:20). Dit is het antwoord. Prijst God!
Hedendaagse wetenschap en techniek maken het mogelijk om leven en groei in Gods schepping ons voor ogen te toveren – door middel van camera en televisiebeelden – zó, dat het lijkt alsof alles zich in één minuut afspeelt. En inderdaad kreeg de apostel Petrus van God de openbaring, dat God zoiets doen kan: want “één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag.” (2 Petrus 3:8b)
Met andere woorden, God kan alle jaarwerk comprimeren in 24 uren! Kunnen wij ons dit voorstellen!? Wat bij de mens niet mogelijk is, dat is mogelijk bij God – bij Hem alleen!! Amen.

Zonder vrees voorwaarts

“Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.” (Mattheüs 10:29-31)
Wij hebben dus niets te vrezen, want Hij zorgt voor ons. Hij, Die dat kan doen, kan ook alle andere dingen doen!
En, bedenk, Hij is onze Heiland, onze Here, onze Koning. Halleluja!
Neemt daarom de “tonic” die Hij ons aanbiedt aan, en begin een nieuw jaar met opgeheven hoofd. God zit nog altijd op Zijn troon en Hij regeert.
De Here Jezus Christus staat (weder) te komen. Hij, Die de tijd nooit zal vergeten en Hij Die de musjes niet vergeet, zal ook ons allen in het nieuwe jaar niet vergeten. Wees hiervan verzekerd door uw geloof!!
Hem zij de glorie!!!

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***********************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Jezus, onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmakervan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Hebreeën 12:2, “terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Geestelijke groei, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Een opwekkend woord voor het nieuwe jaar

  1. Henk Herbold zegt:

    Wat een geweldig voorrecht is het om een kind van God te zijn, dan heb je altijd toekomst. Het maakt niet uit wat het nieuwe jaar zal brengen, in leven en zelfs in sterven, je bent van Hem.

    Het belangrijkste is wel, dat we de zekerheid mogen hebben dat we Jezus straks zullen ontmoeten, die ons lief heeft en voor ons stierf. Vandaag mogen we al contact met Hem hebben als Hij tot ons spreekt, ons vertroost en kracht geeft, bemoedigt. Maar daar zullen we Hem zien in dat nieuwe land, met ook een nieuw hemels lichaam wat we van Hem zullen ontvangen. Alle lichamelijke problemen en kwalen waar we nu nog soms last van hebben, zijn dan voor eeuwig voorbij. Wat een eeuwigheid, wat een toekomst. Ook dit jaar komt die heerlijke toekomst weer dichterbij.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s