Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 2

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 2

Afgescheiden van de wereld

“Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.” (Openbaring 2:5) [1]
Er is een staat waarvan wij kunnen uitvallen en een staat waarin wij alsdan terechtkomen, van waaruit wij weer van voren af aan moeten beginnen (“Bekeer u en doe de eerste werken”). Van het Koninkrijk Gods vallen we terug in de wereld wanneer er geen vruchten der bekering waardig in ons leven (meer) zijn. Er is een scheidsmuur, een omheining, tussen het Koninkrijk Gods en de wereld, zoals er ook een omheining was rondom de Tabernakel. [2] En zoals de Poort [3] en de Omheining eigenlijk een geheel vormden, zo zijn geloof – in de Here Jezus Christus – en heiligmaking [4] niet te scheiden van elkaar.
De hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring [5], die de brieven aan de 7 gemeenten bevatten, staan in het teken van de Omheining. Onze Here Jezus, het Hoofd van de Gemeente, houdt ons hier voor wat Hij van de Gemeente, Zijn Lichaam, verwacht. Hij houdt ons voor waarin Hij wil dat wij ons onderscheiden van de wereld. Er moet een afscheiding zijn. De Omheining spreekt van afscheiding, van heiligmaking. Deze Omheining (rondom de Tabernakel) was 5 el hoog; wat de Heer in deze twee hoofdstukken (de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring) van ons vraagt, komt in hoofdzaak neer op 5 dingen. Opdat wij zullen leven waardig de verzoening en in de verzoening blijven (het getal 5 is het symbolisch getal van verzoening [6]). In de staat van verzoening blijven wil zeggen dat wij in Jezus blijven en dit vraagt van ons dat wij jagen naar de heiligmaking. Zonde doet de verzoening teniet. Weliswaar mogen wij telkens weer om de reiniging door het Bloed van Jezus [7] vragen, maar niet om steeds weer in de oude zonden te vervallen. Heiligmaking is noodzakelijk. Zonder heiligmaking kan er geen sprake zijn van geestelijke groei in ons leven.
Hier, in deze brieven (aan de 7 gemeenten), komt Degene “Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt” (Openbaring 2:1) – Die bezig is om Zijn Gemeente te reinigen met het badwater des Woords (het is Zijn Woord dat ons reinigt) – met een boodschap van heiligmaking. Slaan wij geen acht op deze boodschap, dan is er geen sprake van afzondering in ons leven en zijn wij buiten de Tabernakel. Erger nog, want dan zullen wij straks ook buiten de Bruiloftszaal blijven! Dan zegt de Heer: “Uw kandelaar hoort er niet bij; een ander zal uw plaats innemen”!
Dezelfde waarschuwing als in Openbaring 2 vers 5 komen wij in vers 16a tegen: Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u…”. “Spoedig bij u komen” wil zeggen: onverwachts zal Ik voor u komen. U zult niet gereed zijn, omdat u niet waarlijk afgescheiden van de wereld leeft, in verwachting van de ontmoeting met Jezus. De Heer voegt er hier nog aan toe (in Openbaring 2 vers 16b): “Ik zal tegen hen oorlog voeren met het Zwaard van Mijn mond.”. Dit doet ons denken aan het vurig Zwaard dat de ingang van de Hof van Eden verspert: “Hij verdreef de mens (uit de hof van Eden), en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken (SV: te bewaren).” (Genesis. 3:24)
Wanneer we de heiligmakingsboodschap naast ons neerleggen, zullen we uit de hof van de innige gemeenschap met Jezus geweerd worden.
De 1ste el of laag van de ”schutting” (in tabernakellicht) die er moet zijn in ons leven, komen we tegen in Openbaring 2 vers 4: “Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.” Andere dingen – de liefde voor de wereld – doen onze liefde voor Jezus bekoelen. Dan is er geen heiligmaking of afscheiding. De eerste regel van de heiligmaking is: Niet toestaan dat andere dingen of personen belangrijker voor ons kunnen zijn dan Jezus, dan Hem te behagen en Zijn wil te doen.
De 2de el of scheidingslaag (van de “schutting” in tabernakellicht) vinden wij in Openbaring 2 vers 14: “Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.”
De Moabietische vrouwen maakten dat de Israëlieten met lust bevangen werden en zondigen. Ook vandaag de dag zijn er Bileamieten: valse gelovigen en predikers die wereldse dingen binnenbrengen in de gemeenten (dingen die te maken hebben met ogenlust, vleselijke begeerten en zelfverheffing). Waak voor wereldgelijkvormigheid en wereldsgezindheid! De afscheiding vraagt van ons dat wij buiten houden – uit ons leven en uit de gemeente – wat van de wereld is. Geen lust hebben tot de dingen van deze wereld. Een “dégoût”, een Frans woord voor een afkeer hebben, in dit geval, van het leven op wereldse wijze. Dood voor de verlokkingen moeten wij zijn. Zoals Paulus schreef: “Ik ben der wereld gekruisigd en de wereld is mij gekruisigd”:

  • “Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.” (Galaten 6:14, SV)
  • “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde (SV: houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt), maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 6:11)

De 3de el of scheidingslaag (van de “schutting” in tabernakellicht), die al zal maken dat wij moeilijk over die omheining terug kunnen stappen in de wereld, wordt bedoeld in Openbaring 2 vers 20: “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.”
Wij moeten ook vandaag nog oppassen voor vrouwen die aan de touwtjes willen trekken in de gemeenten! De vrouw spreekt echter ook in het algemeen van de verleiding. De kern van de zaak, die ons hier wordt voorgehouden, is: Elke zwakheid die ons open doet staan voor welke vorm van verleiding dan ook, moeten wij wegdoen uit ons leven. Ook dit is heiligmaking. [8]
Van de Oudtestamentische Izebel lezen we dat zij uit het raam werd gegooid en zo aan het eind van haar leven kwam. Zo moeten wij ook doen met de “Izebel in ons” – zwakheden, gevoeligheden van het vlees – die ons ertoe overhalen om te zondigen. Gooi “Izebel” uit het raam (!) opdat u straks niet zult hoeven meemaken, dat de Heer u uit Zijn mond spuwt: “Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. (Openbaring 3:16 [9])

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 2de hoofdstuk wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 2de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 2, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 2, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (5): De Poort van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Voor meer UITLEG over dit vers, zie Openbaring 2 en Openbaring 3 van CJH Theys en/of Openbaring 2 enOpenbaring 3 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Voor meer uitleg over het getal 5, zie onze GRATIS studie De symboliek der Bijbelse getallen van CJH Theys. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie noot 4.
[9] Voor meer UITLEG over dit vers, zie Openbaring 3 van CJH Theys en/of Openbaring 3 van E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s