Het drijvende ijzer (n.a.v. 2 Koningen 6:1-7)

ijzer drijvend op water

  • “De leerling-profeten (SV: de kinderen der profeten) zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen (SV: een timmerhout halen), en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: Ga maar. En één van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee (SV: Ik zal gaan). Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen één van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: Ach, mijn heer, het was nog wel geleend! De man Gods zei: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij (= Elisa) een stuk hout af, wierp het ernaartoe en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: Haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het.” (2 Koningen 6:1-7) [1]

Het onmogelijke wordt mogelijk als God met ons is. Met name in de laatste dagen zal de Gemeente van Christus voor huizenhoge moeilijkheden komen te staan. Het zullen “zware tijden” zijn – niet zozeer voor de goddelozen, maar voor de gelovigen. Er zal weinig geloof meer zijn en bijgevolg zullen er dus ook nog maar weinig gelovigen zijn. Van vele zijden zullen er zulke zware aanvallen op het geloof gedaan worden, dat de ware Gemeente/Kerk al haar aardse macht en invloed verliezen zal en tot een nietig overblijfsel zal ineenschrompelen. Maar als onze macht gebroken is, heeft God gelegenheid om Zijn macht te bewijzen!
Grote bergen zullen tot een vlak veld worden door de kracht van Gods Geest:

  • “Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel [2]: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest (zal het geschieden), zegt de HEERE van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. [3] Hij zal de sluitsteen aandragen (SV: de Hoofdsteen voortbrengen) onder luid geroep: Genade, genade zij Hem!” (Zacharia 4:6b-7) [4]

Het ijzer zal op het water drijven. Dit zal in het laatste der dagen geschieden.
Elisa – die wij in de hierboven aangegeven geschiedenis tegenkomen – is het beeld van de Gemeente onder de Spade Regen [5], de Gemeente van de “dubbele portie”.
De Gemeente zal in de eindtijd alle aardse macht en glorie kwijtraken en tot “een nachthutje op een komkommerveld” worden:

  • “De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad.” (Jesaja 1:8)

Maar het overblijfsel zal in de plaats daarvan grote gééstelijke macht en kracht verkrijgen! Onze Heer verkiest een kleine Gemeente die in de hemelen wandelt en machtig is in het Woord boven een grote Gemeente die in de wereld meetelt!
Hij zal ook in de eindtijd verlossing geven door een “Gideonsbende”, overeenkomstig 1 Korinthe 1:25-29, opdat niet de mens maar Hij de eer krijgt!

  • “Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.” (1 Kor. 1:25-29)

En weet u wat het geheim van deze Gideonsbende zal zijn? Dat leest u in 2 Korinthe 12 vers 9:

  • “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”

Zwak, gering zal zij zijn, maar toch krachtig: door het steunen op genade, door het roemen in het kruis van Jezus!
Hier hebt u dat hout dat het ijzer doet bovendrijven!
Waar kinderen Gods het hebben afgeleerd te zoeken naar al die “grote” dingen die het Christen-zijn zo gemakkelijk en aangenaam maken, en hebben geleerd alleen op genade te steunen, daar zal het ònmogelijke mógelijk worden!
Nog één ding. Wie wil steunen op genade, moet ermee ophouden te leunen op zijn broeder(s) of zuster(s). Ophouden met “lenen” (zoals de “profetenzoon” in 2 Koningen 6:7 deed).
Een persoonlijk geloofsleven is nodig.
Alle “leners” zullen eenmaal behoren tot de “dwaze maagden”: [6]

  • “De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.” (Mattheüs 25:8)

Laat ons gewaarschuwd wezen!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] In Mattheus 1:12 en Lukas 3:27 staat Zerubbabel in het geslachtsregister van de Here Jezus. (noot AK)
[3] De “grote berg” is het beeld van de wereld met haar hoogmoed, waarin de tegenstander (= satan) werkt en die wereld zal door de genadewerkingen van de grote en hemelse Zerubbabel (= Jezus), met de medewerking van de aardse Zerubbabel (= Gods medearbeiders), worden tot een vlakte van Saron, even nederig en zachtmoedig als haar Heer. (noot AK)
[4] Voor meer uitleg over deze verzen, zie onze GRATIS studie De visioenen van Zacharia, en de -geestelijke- betekenis ervan voor de Bruidsgemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)van H. Siliakus. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Studie van H Siliakus, Tekenen vd eindtijd, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s