Kan de prediking gemist worden ?

prediker op kansel

Nieuwe methoden

Nog steeds, nadat vele anderen al – of nog steeds niet – door schade en schande wijzer zijn geworden, zijn er mensen die denken dat het Koninkrijk van God nieuwe methoden nodig heeft. Men wil het verloop tegen gaan en denkt dit onder andere te kunnen bereiken door de prediking van het Woord van God geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, af te schaffen. De praktijk leert echter dat hierdoor juist het verloop sterk wordt gestimuleerd!
De dwaling begint doorgaans met de dwaze eis de prediking niet te lang te laten duren – “niet langer dan een half uur” – en zij eindigt steevast bij het geheel verwaarlozen, ofwel het loslaten ervan. Dit gebeurt dan ten gunste van een stichtelijke film, een kringgesprek, zogenaamd geestelijke verhalen, talk-ins en meer van zulke schandelijke koffiebar-achtige activiteiten. Men vindt het o zo belangrijk een “eigentijdse” toon aan te slaan. Courante (= de gangbare, algemeen gehoorde) rechtvaardiging van zulk gedrag:
“Als je niet op de moderne toer gaat, dan lukt het tegenwoordig helemáál niet meer” of: “In andere kringen doet men het ook met succes” (maar… wie zegt dat bedoelde kringen tot het Koninkrijk van God behoren??).

.

Het gevaar van socialisering

Kan dit nu allemaal?
Mag dit?
Nee, voor wie het nog steeds niet weet.
“Maar er zijn toch taken die ook, of even belangrijk zijn als de prediking van het Woord en die deze kunnen vervangen?”, zo hoor ik al menigeen zeggen. “Evangelisatie bijvoorbeeld. Een kind van God moet toch de straat op, de zondaars opzoeken. Jezus zocht immers ook de zondaars op!”
Men denkt dan aan wat een bekende evangelist in de jaren zestig reeds aanbeval met de (schoonklinkende, doch misleidende) slagzin: “Zielen winnen, daar waar de zondaars zijn”. [1]
Toch lees ik bijna uitsluitend in Gods Bijbel – en alleen aan de Bijbel moeten wij ons houden, niet aan wat “grote” evangelisten zeggen – “En vele scharen volgden Hem na”:

 • “En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.” (Mattheüs 4:25) [2]
 • “Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.” (Mattheüs 5:1)
 • “Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem.” (Mattheüs 8:1)
 • “En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons!” (Mattheüs 9:27)
 • “En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem.” (Mattheüs 20:29)

Of: “Er kwam tot Hem een man / een vrouw, enzovoort”:

 • “En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.” (Mattheüs 8:2)
 • “Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte.” (Mattheüs 8:5)
 • “…zie, men bracht iemand bij Hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was.” (Mattheüs 9:32)
 • “En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel…(Mattheüs 17:14)
 • “Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen.” (Mattheüs 20:20)

Op een andere plaats zegt Jezus: Kom tot Mij (Mattheüs 11:28 [3]),  en niet: “Ik kom wel naar jou toe”.
Het Koninkrijk van God is geen sociaal werk. Het is een Koninkrijk, met regels en wetten! Er zijn tijden en gelegenheden, vaste diensten en plaatsen van samenkomst. Daar dient men gebruik van te maken. Daarvoor heeft God ze verordineerd. God werkt alleen volgens Zijn eigen plan – het Raadsplan van Verlossing – en niet volgens onze particuliere recepten en ideetjes!

.

Alleen het Woord

En nu onze kernvraag: Kan het Woord gemist worden in onze eredienst, al is het “alleen maar” voor een jeugdrally?
Deze vraag is dezelfde als: Kan een moeder gemist worden bij de geboorte van een kind?
Neen, en nog eens neen, voor hardhorenden. Het Woord van God kan niet worden overgeslagen en ook niet worden vervangen door een film (een film is geen prediking, maar vertoning; het is hetzelfde als “poppenkast” [4] HS).
Uit HET Woord is immers, net als bij de beeldsprakelijke moeder, alles tevoorschijn gekomen:

 • “En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” (Genesis 1:3)
 • “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” … “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” (Johannes 1:1+3)

En als er ooit iets tot stand komt, dan is dat enkel en alleen door het uitgesproken Woord van God. Een samenkomst bestaat niet zonder prediking.
Jezus’ opdracht was daarom: “…predik (en niets anders !) het Evangelie aan alle schepselen (SV: aan alle creaturen).” (Markus 16:15b)
Het Woord van God kan niet overgewaardeerd worden.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

******************************************************************************

[1] Even misleidend en onbijbels als de leuze “Gered om te redden”. Wij zijn namelijk gered om God te dienen; dat is wel even iets anders. (noot HS)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Mattheüs 11:28, “Kom naar Mij toe (SV: Kom tot Mij), allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”
[4] De religieuze film vond zo grif ingang, niet alleen doordat de mensen zo graag willen “zien” (Spreuken 27:20 – “Graf en verderf worden niet verzadigd, evenmin worden de ogen van de mens verzadigd”), maar ook doordat de meeste predikers “verhalenvertellers” zijn. De overstap naar de film lag bij hen al voor de hand. (noot HS)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bekering, Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Getuige-zijn, Studie van H Siliakus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s