Christus wederkomst in het Nieuwe Testament

Wederkomst Jezus

Wij bepalen ons heden tot de plaats die de leer van Christus’ wederkomst inneemt in het Nieuwe Testament. Het kreeg gaandeweg een eerste plaats in het onderwijs van onze Heer.
Het vervulde klaarblijkelijk Zijn geest toen Hij uitsprak wat staat geschreven in Mattheüs 16:27 – “Want de Zoon des mensen zal (weder)komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden[1] en het is duidelijk ingeweven in enige van Zijn gelijkenissen.
Maar Mattheüs 24 bewijst onweersprekelijk dat het leerplan dat aanving met de leringen van de Bergrede [2] zijn hoogtepunt bereikte in de verzekering van Zijn persoonlijke wederkomst als de enige wijze van volkomen bevrediging van de Zijnen en van het herstel van de in het verderf verzonken wereld.
Zo stemt de volgorde van het getuigenis dat opgesloten is in het onderwijs van onze Heiland overeen met de feiten en met de ervaringen van de waarheid:

  1. Ten 1ste: Omtrent Zijn Persoon (“Indien iemand beleed dat Hij was de Christus, die werd uit de synagoge verbannen”);
  2. Ten 2de: Omtrent Zijn opstanding (het bijzonder onderwerp van de prediking der apostelen);
  3. Ten 3de: Omtrent Zijn wederkomst (“U bent tot God bekeerd om Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten”).

De korte brieven van Jakobus en Judas zeggen weinig over dit onderwerp, maar geven er des te meer over te denken.
Petrus zag “lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus” en wijdde een vierde deel van zijn 2de brief aan het onderwerp (zie o.a. 2 Petrus 3):

  • opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.” (1 Petrus 1:7)

Wat betreft Johannes: in zijn drie brieven vinden wij maar één verwijzing naar de verwachte wederkomst van Jezus [3], maar hij bewaarde alles voor zijn speciaal “advent-boek”: De Openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes. [4]
Paulus zegt er weinig of niets van in zijn brieven aan de Romeinen, Galaten, Efeziërs en Kolossenzen, maar in dezelfde tijd uitte hij zich in de Filippenzenbrief in woorden die getuigen van een innige verwachting:

  • “Ons burgerschap (SV: onze wandel) is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:20-21)

Paulus verwijst hiernaar niet in zijn 2de Korinthe-brief, omdat deze spoedig op de 1ste volgde, waarvan het 15de hoofdstuk de volle en meest rechtstreekse voorzegging in de Bijbel is van de wederkomst.
Het uitzicht hierop doorstraalt ook de Thessalonicenzenbrieven en de brieven gericht aan Timotheüs en Titus.
In Titus 2:13 wordt de wederkomst voorgesteld als de gewone climax in het Christelijk denken:

  • “Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.”

Voor de mannen van het Nieuwe Testament was de wederkomst kennelijk “de gezegende hoop”, altijd gekoesterd, dikwijls uitgesproken en machtig hun levenshouding en karakter beïnvloedend.
Hoe staat het, wat dit betreft, met ons?

JFB Tinling
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

****************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie De Bergrede van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[3]  1 Johannes 2:28, “En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn (weder)komst.” (noot AK)
[4] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studies, met UITLEG van het Bijbelboek Openbaring, van de Bijbelleraars CJH Theys en/of E. van den Worm, te vinden via Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s