De Bruid en haar geestelijke kledij

Bruid op maan = beeld Christus

Waarachtige toebereiding

Het grootse onderwerp van de Bruid van Christus verdient heden al onze aandacht. Wij willen voortgaan met ons erin te verdiepen. Onze ogen gaan er meer en meer voor open dat het thema van de toebereiding van een Bruid voor Christus in Gods Bijbel, die zo rijk is aan “Bruidsgedachten”, een zeer voorname plaats inneemt. Tegelijk zien wij echter ook de gevaren. Daar is bijvoorbeeld een vorm van “toebereiding” buiten de Heilige Geest om, een variant van de leer van goede werken. Ook het gevaar van zelfverheffing is zeer reëel. In zekere kringen hoort men vandaag de dag op hautaine (= hooghartige) toon zeggen: “Wij zijn de Bruid van Christus”! De Bijbel leert ons echter dat de Bruidsgemeente nog niet is gevormd; dat gebeurt pas in de Spade Regen-tijd. [1]
Maar wat komt daar nog bij?
Men beschouwt zich als een beter soort christen, een “heiligdoms-christen”. Wie niet tot hun groep behoort, noemt men meewarig “voorhofs-christenen”. Juist zulke kringen en groepen had onze Heer op het oog, toen Hij ons waarschuwde:
“Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar (ofwel: hier moet u zijn), geloof het niet!” (Mattheüs 24:23) [2]
De Heer wil ons ervoor behoeden dat wij in de handen van de misleiders terechtkomen. Maar, van ons wordt waakzaamheid en voorzichtigheid verlangd. Daarom is wel het eerste, dat benadrukt moet worden, dat de Bruid over welke de Schrift spreekt, al haar heerlijkheid ontleent aan haar Bruidegom, Christus. Zij is niet zomaar “de Bruid”, maar “de Bruid van Christus! Zij staat onder Christus’ heerschappij. Hij is de Man en de man is volgens de Bijbel nog altijd het hoofd van de vrouw!
Wat heeft dit ons te zeggen?
Hij moet wassen (= groeien in ons), wij moeten minder worden! Christus moet gestalte in ons krijgen. Geen zelfverheffing, geen voortdurend spreken over zichzelf kenmerkt de Bruid of Bruidsgemeente des Heren, maar het verlangen om voortdurend de Bruidegom te verhogen. Lees het Hooglied. [3] En over dit gestalte krijgen van Christus in de Bruid, dat ook alles te maken heeft met de waarachtige toebereiding van de Bruid, willen wij het thans hebben. Dit is als het ware haar “kledij”.

Een groot teken

In Openbaring 12 vers 1 lezen wij over “een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”. Zij wordt ons, in ditzelfde vers, getoond als een groot teken in de hemel. Dit wil zeggen, dat als de Gemeente van Jezus Christus, want deze wordt met de vrouw bedoeld, deze glorievolle staat heeft bereikt, de afwikkeling van Gods Raadsplan der eeuwen in een beslissend stadium is gekomen. Het is een groot teken des tijds.
Wat dan volgt, als bovendien de Bruiloft van het Lam [4] al heeft plaatsgehad (want de vrouw is hier ook “zwanger”, zie vers 2 [5]), wordt beschreven in dit 12de hoofdstuk. Hier zien wij de Bruid van het Lam en in symbolische taal worden in dit eerste vers drie aspecten belicht van de openbaring van deze Bruid in de wereld van de laatste dagen. Er wordt gesproken over:

  1. haar kleding: dat is haar wandel (“bekleed met de zon”);
  2. haar fundament: haar wortels en haar grondslag (“de maan was onder haar voeten”) en
  3. haar versierselen: dat zijn de haar gegeven gaven [6] en bedieningen (“op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”).

Wij bepalen ons vandaag tot het eerste aspect, het aspect van haar kleding.

 

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom) van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Openbaring 12:2, “En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s