Het oordeel begint bij het Huis Gods

51_dag_van_jahweh

Zes mannen met een wapen

Geloven wij Gods Woord dat wij – als Gods Tempel [1] – elke dag gereinigd moeten worden?
Ik weet niet wie de laatste dagen zullen meemaken, maar wie dan nog zullen leven die zullen dan zien dat God volkomen tot Zijn recht komt in Zijn Tempel.
Met betrekking tot dat, wat God in die laatste dagen zal doen, zullen wij Ezechiël 9:2-6 lezen:

  • “En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de Bovenpoort (SV: Hoge poort), die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen (SV: verpletterend wapen) in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was… En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen (SV: uitroepen) over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten (SV: tot verdervens toe). Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom…” [2]

Dit is een ernstig woord, een waarschuwing, een boodschap voor de Gemeente van Jezus Christus in de laatste dagen. U wordt hier bekend gemaakt met vele dingen, daarom: open uw hart ervoor. Al zou het maar iets zijn dat u, weinig misschien, vasthoudt in uw hart, om dit ter harte te nemen, want de boodschap is te radicaal, te ernstig om te denken: “Nou, ja, we zien het wel…”. Maak ernst, de tijd is korter dan u wel denkt.

.

Het Woord moet leven in ons

Ik wil naar aanleiding van dit Schriftwoord spreken over drie dingen en mag God u genade geven om de boodschap te verstaan. Er zijn drie dingen in ons geestelijk leven en in de ervaring van de mens, te weten:

  • de zonde,
  • de duivel en
  • het Woord van God.

Zonde – vroeger en nu – blijft zonde. De duivel was er vanaf het begin. Het Woord van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als deze drie er dan waren, zijn en nooit zijn veranderd, wat verandert er dan wel? Als God niet verandert, de Bijbel niet, de duivel niet en de zonde niet, wat dan wel?
De mens! Hij verandert, is veranderlijk, is onderhevig aan stemmingen, wordt beïnvloed door omstandigheden. Wij ondervinden dat velen zich beroemen op een geweldige ervaring van vroeger. Maar daar heeft God niets aan. Als Jezus straks komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, dan vraagt Hij niet naar vroeger, hoe u vroeger was. Hij vraagt naar uw geestelijke conditie van nù! Hoe is het nu met u gesteld? Staat u nog in die eerste liefde? Op dàt moment, op die dag?
Mijn ogen zijn door deze Bijbelpassage opengegaan voor vele dingen en in deze dingen zag ik de waardeloosheid van alles waarop wij heden nog ons hart stellen. Waardoor ons leven krachteloos wordt, waardoor wij niet meer jagen naar de gerechtigheid Gods en ook niet komen tot de gerechtigheid Gods.
Bid toch tot God, want spoedig komt de dag dat de deur wordt gesloten en u buiten blijft staan. In de dagen van Noach sloot God de deur achter hem en niemand kon toen nog de ark in. God doet nooit anders dan Hij vroeger heeft gedaan; Hij houdt rekening met Zijn Woord.
Als Zijn kinderen moeten wij leunen op Zijn Woord als op een staf. U kan zich niet veroorloven onverschillig te zijn ten aanzien van Zijn Woord. U leest het wel, maar u leeft niet in de realiteit ervan. Want Hij is het Woord, waardoor u komt tot de ervaring in uw leven. Het Woord is geest en leven; u moet dat Woord BELEVEN! Gods Woord is voor alle tijden, want God verandert niet: “In het begin was het Woord… en het Woord was God.” (Johannes 1:1). Jezus heeft gezegd: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” (Mattheüs 24:35)
Dit is dus het Woord van God en nu lezen wij in Ezechiël ook Gods Woord. Hoe lang geleden het ook geschreven is, het is ook voor nù! En zoals God vroeger zocht, zo zoekt Hij ook heden. En dat zoeken begint bij Zijn heiligdom. Dat is Zijn Gemeente op aarde. Er is geen ander heiligdom. Vroeger woonde Hij in een tabernakel, een tempel, nu woont Hij in dat heiligdom, dat wij kennen als Zijn woonstede in de geest, Zijn Gemeente.

.

De tijd van het “meten” komt!

In Openbaring 11 vers 1b [3] zegt Hij tot Johannes:

  • “Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.”

Zijn bemoeienis in de laatste dagen geldt allen die wedergeboren zijn. En u wordt gemeten met Zijn meetroede, het Woord van God, het LEVENDE Woord: Jezus. Om te onderzoeken of u bent toegekomen aan Zijn eis: een volwassen man (SV: volkomen, in geestelijke zin VOLMAAKT), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”, zoals Efeze 4 vers 13b zegt. U moet tot die volheid van Christus komen; u kan niet volstaan met wat ù voldoende vindt! Zijn discipelen wandelden met Hem en hoorden Hem. Zij ontvingen persoonlijk onderricht. Maar u leest dat ze daaraan niet genoeg hadden. U leest dat ze na Zijn hemelvaart alle dagen in de tempel bijeen waren. En zou u het dan met minder moeten doen?
Overal is God bezig Zijn kinderen te verzamelen. Daarom zeg ik u: de boodschap is voor allen! Hier in Ezechiël 9:5b (SV) zegt Hij tot de 6 mannen: “gaat door, door de stad achter Hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet (= niemand) en Hij spreekt over het doden van jongeren, ouden, vrouwen en kinderen.
Deze boodschap geldt voor u en voor mij. Als u weet dat u wedergeboren bent, dan weet u dat u behoort tot Zijn Tempel die gemeten, geoordeeld wordt. Deze 6 mannen staan voor de 6000 jaren van Gods Raadsplan met betrekking tot de aarde. Door alle tijdsbedelingen heen heeft God Zich aan Zijn Woord gehouden. Hij heeft steeds Zijn volk eerst geoordeeld, daarna de wereld.
Wij leven nu in de laatste tijdsbedeling van 2000 jaren, waarin Hij dit eveneens doet. Vandaag de dag doet God niet anders dan Hij altijd gedaan heeft. En als Hij u niet vindt in de vereiste conditie, dan treft Gods oordeel u! God is uiterst lankmoedig en stelt Zijn oordeel lang uit, maar eens komt er een einde aan Zijn lankmoedigheid en aan Zijn genade. Hoe zal dan ons leven zijn?

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studies Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader
en/of
De bouw van de geestelijke Tempel – de Gemeente, het Lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS studie van Openbaring hoofdstuk 11van CJH Theys en/of hoofdstuk 11van E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s