Een blik op het bloed

Bloed

Het menselijk bloed en hoe dat werkt is een wonder. Maar de wonderen van het Bloed van Jezus, zoals geopenbaard in de Bijbel, zijn nog groter. De belangrijkheid van het bloed is een thema dat door de hele Bijbel is heen-geweven en eveneens belangrijk door Gods plan van verlossing voor de mensheid.
In Genesis 4 lezen wij dat Kaïn en Abel hun offeranden aan God brachten. De één bracht een offer van de opbrengst van de akker, de ander bracht een dieroffer. In het Oude Testament typeerde de uitstorting van het bloed van een dier de bloedstorting van Jezus. Kaïn en Abel wisten beiden dat God een bloedoffer vroeg. Abels offer werd aanvaard, omdat hij gehoorzaam was. Dat van Kaïn werd verworpen, omdat het niet voldeed aan Gods eis.
“Want het leven (SV: de ziel) van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt (SV: dat voor de ziel verzoening zal doen).” (Leviticus 17:11) [1]
Dit werd geschreven in de tijd van Mozes. Ook vandaag de dag moeten wij erkennen dat de essentie van het fysieke leven in het bloed gelegen is.

Het leven is in het bloed

De mens heeft verbazingwekkende resultaten geboekt op het terrein van de medische wetenschap. Doctoren kunnen bij een operatie het hart even stilzetten om er iets aan te kunnen herstellen en zij kunnen het daarna door een elektrische schok opnieuw aan de gang brengen. Maar de Bijbel zegt niet dat het leven van het vlees in de hartslag verborgen is. God zegt in Leviticus 17 vers 11a: “het leven (SV: de ziel) van het vlees is in het bloed.”
Wanneer doctoren opereren, zorgen ze ervoor dat het bloed blijft circuleren. Het moet dan (als het hart is uitgeschakeld) door geweldige filters geleid en aan reinigingsprocessen worden onderworpen, maar zij houden de bloedstroom gaande. Wat gebeurt er als er bij iemand een bloedklonter (trombose) ontstaat? Daar waar het bloed als gevolg van de klonter niet meer circuleert, daar begint het lichaam te sterven. Het begint zwart te worden. Soms beweegt zich een bloedklonter naar het hart en veroorzaakt, eenmaal daar aangekomen, hartstilstand. De dood treedt daarna onmiddellijk in. “Het leven (SV: de ziel) van het vlees is in het bloed” – dit geldt voor het natuurlijke leven. Maar het is ook in geestelijke zin waar. Bloed is essentieel voor ‘s mensen verlossing.
“Daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.” (Leviticus 17:11b, SV)

De dood binnengedrongen

De voorouders van geheel de mensheid, Adam en Eva, werden geschapen met rein bloed. God maakte hen “naar Zijn beeld en gelijkenis”. Zij wandelden en spraken met God. Zij leefden in gemeenschap met Hem. Maar iets gebeurde er in de Hof van Eden, waardoor “de dood tot alle mensen doorgegaan is”:
“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12) God had gezegd:
“Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Genesis 2:17)
Toch at het eerste mensenpaar van de vrucht van deze boom en het gevolg was dat de dood binnentrad in wat eigenlijk de bron van het leven was, het bloed. De vloek van de dood ging over op de kinderen van Adam en Eva; en vandaag de dag, zo’n 6.000 jaar later, wordt de dood nog altijd in de bloedlijn van heel de menselijke familie gevonden. Elk kind wordt geboren met de Adamietische natuur, niet één is er volmaakt! Allen worden geboren met het bloed van Adam, waarin de dood gekomen is. Maar, het oordeel van de dood kan weggenomen worden:

  • “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (1 Korinthe 15:22)

De dood is tot ons allen doorgegaan, zowel de fysieke als de geestelijke dood. Maar, in Christus kunnen wij levend gemaakt worden!
Bij de Oudtestamentische offeranden werd een dier geslacht, het bloed van hetzelve uitgestort en het leven aldus verbeurd. Dit alles wees heen naar de Redder, Die eenmaal Zijn eigen levensbloed zou uitgieten voor onze verzoening. Zonder de aanbrenging van het Bloed van Jezus [2] aan onze harten, kan de zonde niet worden weggenomen.

.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

RB Green
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)

.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s