De Russische opmars (1) – Het Pniël van de eindtijd

Jacob in gevecht met de engel te Pniel

Nabij

De huidige ontwikkelingen in Rusland geven ons aanleiding om ons opnieuw te verdiepen in de profetie van Ezechiël 38 en 39, de zogenaamde Russische hoofdstukken. Er is alle reden voor om te verwachten dat de vervulling van deze profetie over de aanval van Gog op Israël nabij is. Een agressief Rusland zal de wereld in een 3de Wereldoorlog storten:

  • “En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.” (Ezechiël 38:16, SV) [1]

Aldus heeft God gesproken. En het zal geschieden!

.

Strijd om de wereldhegemonie

De hoofdstukken 33 tot en met 37 van het boek Ezechiël handelen over het geestelijk herstel en over de geestelijke zegeningen die het volk des Heren mag verwachten in het einde der dagen. In het 38ste hoofdstuk en het erop volgende wordt nog eenmaal teruggekeerd naar de aardse werkelijkheid, dat wil zeggen: naar het wereldgebeuren.
Dan wordt ons verteld dat aan die machtige uitstorting van de Heilige Geest – de Spade Regen [2], bedoeld in onder andere Ezechiël 37:14 [3] en genoemd uiteindelijk in Ezechiël 39:29 [4] – een grote wereldoorlog zal voorafgaan, waarbij zowel Israël (het 10-stammenrijk) als Juda (het 2-stammenrijk) betrokken zullen zijn. [5]
De vele hier met name genoemde volkeren die tegen Israël zullen optrekken, volkeren die verder in de Bijbel nergens een rol van betekenis spelen, maken duidelijk dat het hierbij niet alleen maar om een geestelijke strijd gaat. Het zal een strijd wezen om de wereldhegemonie! En als die strijd tegen Israël gericht is, dan is er een eenvoudige conclusie te trekken. Dan betekent dit dat de leidende rol in de wereld tot op dat ogenblik zal berusten bij de Israëlvolkeren. Dit Israël wordt gevormd door de van oudsher christelijke naties van het Westen (zie onze Israëlstudie “Wederom Mijn volk[6]).
En dit is nu precies de toestand zoals zij nu is. De westerse landen hebben niet alleen de leiding in de wereld van onze dagen, maar houden die wereld voor een groot deel ook “draaiende”. Denk maar aan de ontwikkelingshulp en aan de voedsel-, kleding- en medicijnen-leveranties aan noodlijdende bevolkingen. Het zal in die grote oorlog, beschreven in Ezechiël 38 en 39, dus allereerst gaan om de wereldhegemonie. Maar ook om de rijkdommen van het Westen (zie voor dit laatste Ezechiël 38 vers 12):

  • “om roof te plegen, om buit te roven, om u (SV: uw hand) tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.”

Een bijkomende, maar niet minder belangrijke factor zal de haat tegen het christelijke geloof en tegen het Jodendom zijn. We vernemen dan ook dat de meest militante islamitische volkeren van vandaag de dag mee zullen strijden aan de kant van Gog. Perzen (het huidige Iran), Moren of Cushieten (waarbij wij moeten denken aan landen als Ethiopië en Soedan) en Puteeërs (het tegenwoordige Libië) worden in Ezechiël 38:5 [7] genoemd.

.

De geografische bepalingen

De aanvoerende macht zal Rusland zijn. Gog wordt genoemd de vorst van Ros (het woord “hoofd” in “hoofdvorst”, dat dus beter onvertaald kan blijven), Mesech (= Moskou) en Tubal (= Tobolsk in Aziatisch Rusland). De naam Gog zullen wij waarschijnlijk symbolisch moeten opvatten en behoeft niet speciaal op een enkele persoon te duiden. De naam betekent “dak” of “uitbreiding”. Een dak overkoepelt of breidt zich uit over een huis. Hiermee kan dus een overkoepelende macht of instantie zijn bedoeld die leiding geeft aan een confederatie van verschillende volkeren. Waaronder ook Mongoolse volkeren, want een andere naam die hier genoemd wordt is Magog, waarmee een hele regio wordt aangeduid. Magogiërs zijn Mongoliërs. Een oude naam voor de Chinese muur is “de muur van Magog”. De Peshitta-bijbel (gebruikt in de christelijke kerken in het Midden-Oosten) heeft het in Ezechiël 38 over China en Mongolië. Wanneer wij in Ezechiël 39:6a lezen dat God zegt: “Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden (SV: eilanden) bewonen”, dan kan met die eilanden zelfs de Japanse archipel bedoeld worden, waar men inderdaad in grote welvaart en in vermeende veiligheid woont. Wellicht zal Japan als lachende derde toezien, maar het wordt niet gespaard!

.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (PDF, o.a. geschikt voor smartphone of e-reader)

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)van H. Siliakus. (noot AK)
[3] Ezechiël 37:14, “Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.”
[4] Ezechiël 39:29, “Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.”
[5] Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK)

[6] Wederom Mijn volk, deel 1: Hosea – De schrijver en het Boek
Deel 2:
Israël vóór de tijd van Hosea
Deel 3:
Israël in Hosea’s dagen
Deel 4:
Israëls wegvoering
Deel 5:
Omzwervingen en nieuwe woonplaats van Israël
Deel 6:
De bekering van Israël
Deel 7:
De toekomst van Juda
Deel 8: De benauwdheid van Jakob
Deel 9: Ná Jakobs benauwdheid (noot AK)

[7] Ezechiël 38:5, “Bij hen zijn Perzen, Cusjieten (SV: Moren) en Puteeërs, allen met schild en helm.”

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s