Sodom en Gomorra –zedenbederf in optima forma– door God veroordeeld

Sodom en Gomorra

“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen… Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf”. (Romeinen 1:24-27) [1]

Ten top gestegen verval

Waarom werden èn Sodom èn Gomorra veroordeeld en vernietigd – weggevaagd van de aardbodem?
Zedenbederf in het algemeen en homofilie in het bijzonder waren de oorzaak! Maar hoe kwam het dat hun samenleving zó decadent (= ontaard) was geworden?
Hun materiële welvaart was hun een “strop” geworden. Wie Lukas 17:28-30 leest wordt hiervan overtuigd:

  • “Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”.

Deze welvaart verblindde hun ogen voor de verzieking van hun samenleving – zij werden gewoonweg meegesleurd in de maalstroom van verregaand materialisme en verheerlijkte genotzucht. De hierboven aangehaalde Bijbeltekst is een verhelderende beschrijving van die zondenzieke samenleving in beide steden. Niemand kende God en Zijn heilzame wetten, niemand was er die Hem eerbiedigde.
Hoe weten wij dat?
In Genesis 18:32 staat geschreven dat er nauwelijks tien rechtvaardigen aanwezig waren in Sodom:
“…Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.”
Let op het Woordje “misschien”! Alleen Lot, een neef van aartsvader Abraham – de stamvader van zowel Israëlieten als Arabieren door respectievelijk zijn zonen Jakob, later tevens door God Israël genaamd, en Ismaël – ging gebukt onder de toentertijd heersende zondige zeden! Sodom en Gomorra waren stinkende poelen van een ten top gestegen verval, zowel moreel als maatschappelijk.
Enige eeuwen nadien heeft de profeet Ezechiël, namens God, het volk moeten waarschuwen voor de afgrijselijke zonden van Sodom:

  • “Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had.” (Ezechiël 16:50)

Men ging in beide steden prat op de manier van leven – dat was toentertijd al een “rage” of mode. Wij zouden in onze tijd spreken van “modern”. Alles, letterlijk alles, werd getolereerd. Grootspraak en verleiding waren gruwelen voor God – zij hadden inderdaad alles verdorven. Vooral in Sodom, waar wij het meeste van weten, hield men er seksuele en sociale “normen” op na die niet verankerd waren in de vaste geestelijke en wettelijke principes van God. De Romeinenbrief leert dat hun levensstijl en levensdoel uitsluitend werden bepaald door hun zelfzuchtige begeerten. Wat waren toentertijd de gevolgen? Seksuele losbandigheid, depersonalisatie, absolute vervreemding en geen besef meer van verantwoordelijkheid.

.

KLIK HIER als u deze (gratis) studie verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Uit: Tempelbode, nov. 1982

**********************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Sodom en Gomorra –zedenbederf in optima forma– door God veroordeeld

  1. Andrew Nolten zegt:

    Mooi hoor, groet Andrew

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s