Boekbespreking 82: Tabernakel symbolieken

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm

Tabernakel symbolieken

 • De tabernakel is een SYMBOLISCH en een PROFETISCH bouwwerk.
  Hij onderricht ons in symboliek van de volkomen GENADE en de verzoening met God, die de mensen gegeven worden door het GELOOF in het VOLBRACHTE WERK van onze Here Jezus Christus in Zijn dood en opstanding, Zijn hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest. Hij beeldt, door deze symboliek, de geestelijke weg uit om tot de VOLMAAKTHEID in en door Jezus Christus te komen.
 • Hij vertelt ons over de Gemeente en de Heilige Geest, die toen nog zou komen, over het Woorden de Vader en over het 1000-jarige Rijk.
 • Wij zien tevens dat de tabernakel, in zijn ordeningen, een wonderbaar tegenbeeld [1] vormt van het glorieuze Koninkrijk van God, Gods Hemelse Tabernakel, waarin Mozes, Ezechiël (hoofdstuk 1), Zacharias (hoofdstuk 4), Johannes (Openbaring 4 = link met uitleg) en Paulus (2 Korinthe 12:2-4) een blik mochten werpen.
  Mozes moest hem (laten) maken precies zoals het hem getoond werd in de hemelen (zie Exod.25:9+40, Hand.7:44, Hebr.8:5).
 • De tabernakel diende God tot WOONSTEDE (= woning of woonplaats) om op aarde in het midden van Zijn volk te kunnen wonen (Exod.25:8 + 29:45-46). Hier openbaarde God Zich aan Israël door middel van Zijn zichtbare heerlijkheid (shekina [2]), die dan de tabernakel vervulde (Exod.40:34-38, Num.9:15-23). Ook openbaarde God Zich aan Israël door een wolk overdag en door een vuur in de nacht (Exod.13:21-22), of door een stem tot Mozes (Num.7:89).
 • Het lag altijd in Gods bedoeling om Persoonlijk IN Zijn volk te wonen, zoals Hij dat nu, in de tijdsbedeling van de Gemeente, doet IN de Gemeenteleden (Ef.2:22 + 3:10-11). Dit kon Hij vroeger, ten tijde van de tabernakel, nog niet doen; óók nog niet ten tijde van de tempel, Gods tweede woonstede onder Zijn volk. De reden was, dat Zijn volk destijds de geestelijke WEDERGEBOORTE nog niet kende; iets wat het Nieuwe Testament als eis stelt om – in Gods ogen – deel te hebben aan Zijn Gemeente.
  De Gemeente en elk Gemeentelid in het bijzonder, vormt nu Zijn “tabernakel”, Zijn “tempel” (1Kor.3:16 + 6:19, Ef.2:19-22, 1Kor.6:19-20).
  Reeds vóór de grondlegging der wereld had God de, in Zijn Zoon gereinigde en geheiligde, Gemeente in Zijn Goddelijk hart (Ef.1:4-5 + 3:8-11).
 • De tabernakel zelf werd altijd opgericht in het midden van de legerscharen van Israël.
  Eens zal – in alle VOLMAAKTHEID, in Gods eeuwig NIEUW BESTEL (= nieuwe vorm van bestuur, beheer) – Hij in en te midden van Zijn volk wonen, wanneer Hij een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zal hebben geschapen (Openb.21:3-4 = link met uitleg).
 • De tabernakel en haar ganse dienst werd door God aan Mozes gegeven en getoond op de berg Sinaï (Exod.25:8-9 + 25:40 + 26:30, Hand.7:44, Hebr.8:5) en werd onder Zijn inspiratie allerkunstig gebouwd (Exod.26:14 + 36:8 + 31:1-11 + 35:30-35 + 35:25-26).
  Zo was Israël een uitverkoren volk, in wiens midden de Almachtige God woonde (Exod.19:4-6 + 29:45). Om zo een kanaal te zijn om Zijn heerlijkheid, kracht en wil bekend te maken aan al de volken rondom hetzelve.

****************************************

Korte info van hoofdstuk 1 t/m 20:

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 14. (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen + (14b)
 15. De priesterwijding
 16. De Levitische offeranden – deel 1
 17. De Levitische offeranden – deel 2
 18. Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen
 19. De 3 POORTEN van de tabernakel
 20. De Ark des Verbonds

.

KLIK HIER als u deze GRATIS studie wilt lezen of downloaden.

E. van den Worm
Gedigitaliseerd door A. Klein

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s