Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG

bijbelstudies_eindtijdbode

Daniël: alle 12 hoofdstukken

Daniël, hoofdstuk 1 (+ inleiding): Daniël en zijn 3 vrienden aan het Babylonische hof
Daniël, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld (Actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van “voeten en tenen”)
Daniël, hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven (Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)
Daniël, hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar
Daniël, hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar
Daniël, hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil
Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren
Daniël, hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok
Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)weken
Daniël, hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniël om te openbaren
Daniël, hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd
Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd

Efeze: De Gemeente in haar hemelse en aardse bediening

Hooglied: Over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom

Jesaja: Beknopte verklaring van het boek Jesaja

Job: Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente

Joel: Crises van de eindtijd – Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval

Johannes: Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God

Lukas: Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus

Openbaring (UITLEG van CJH Theys)“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”:

Inleidende beschouwingen
Openbaring, hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes
Openbaring, hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten
Openbaring, hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg)
Openbaring, hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader
Openbaring, hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon
Openbaring, hoofdstuk 6: De zegels worden geopend…
Openbaring, hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (voor en na de grote oordelen van God)
Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken
Openbaring, hoofdstuk 9: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking)
Openbaring, hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD
Openbaring, hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN
Openbaring, hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid
Openbaring, hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij
Openbaring, hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht
Openbaring, hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God
Openbaring, hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !
Openbaring, hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Openbaring, hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht
Openbaring, hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus
Openbaring, hoofdstuk 20: Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk
Openbaring, hoofdstuk 21: Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Openbaring, hoofdstuk 22: Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden

Openbaring (UITLEG van E. van den Worm)Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen:

Openbaring, hoofdstuk 1: De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes
Openbaring, hoofdstuk 2: Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING 
Openbaring, hoofdstuk 3: Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)
Openbaring, hoofdstuk 4: Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE HEERLIJKHEID van God
Openbaring, hoofdstuk 5: Het Boek met de 7 zegels
Openbaring, hoofdstuk 6: De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking
Openbaring, hoofdstuk 7: Gods overwinning
Openbaring, hoofdstuk 8: De opening van het 7de zegel
Openbaring, hoofdstuk 9: Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking
Openbaring, hoofdstuk 10: Nogmaals: Gods overwinning
Openbaring, hoofdstuk 11: De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking 
Openbaring, hoofdstuk 12: De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking
Openbaring, hoofdstuk 13ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet
Openbaring, hoofdstuk 14: 1. De OPNAME van Gods voortreffelijksten (en 2.+3.)
Openbaring, hoofdstuk 15: De laatste 7 oordelen van Gods toorn over de wereld, ten tijde van de antichrist
Openbaring, hoofdstuk 16: De 7 fiool- of schaalOORDELEN over de aarde uitgestort
Openbaring, hoofdstuk 17: De valse bruid – de ‘grote hoer’ genaamd
Openbaring, hoofdstuk 18: De verwoesting van de gruwelijke bruid (de 'grote hoer' uit hoofdstuk 17)
Openbaring, hoofdstuk 19: Blijdschap in de hemel en Armageddon
Openbaring, hoofdstuk 20: Diverse PROFETISCHE gebeurtenissen, NA de wederkomst van Christus
Openbaring, hoofdstuk 21: De NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde
Openbaring, hoofdstuk 22: 1. De EEUWIGE Gods-heerschappij (en 2. Besluitende woorden)

Zacharia: De eindtijd-profetieën van deze profeet

.

.

Een reactie op Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG

  1. Tim zegt:

    Hij zal je tranen afvegen van je ogen… Ook nu, als het zo zwaar is.
    Blijf altijd omhoog zien, want dan is Hij nabij om te ondersteunen.
    Werk zolang het dag is….

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s