Tagarchief: Lance Lambert

Wees gere(e)d en waakzaam

Originally posted on "De eindtijdbode"- nieuw(s)lichter:
Geschreven door Lance Lambert, een messiaans belijdende Jood Lukas 17:22-37 “En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der dagen van de…

Geplaatst in Eindtijdstudie, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen