Openbaring 22 vers 1-21

KLIK HIER als u hoofdstuk 22 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

Besluitend visioen
en Jezus’ laatste Woorden

De EEUWIGE heerschappij van Gods Bruidsgemeente

Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van een overvloeiende stroom van Goddelijk Leven en van Goddelijke Zegeningen, die ontspringt uit de Troon, waarvan vroeger Gods oordelen uitgingen! David zong eertijds van een “rivier”, waarvan “de wateren de stad van God zullen verblijden” (zie Psalm 46:5). Het zijn de eeuwigdurende “getuigenissen” van de Heilige Geest tot eer en verheerlijking van de Christus. Amen.

Openbaring 22:1, “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam (voort)kwam.”
Voorheen zagen wij deze troon en Hem (d.i. God), Die daarop zat, terwijl het Lam Zich in het midden van die troon bevond. Hier zien wij nu voor de eerste maal dat het “zowel Gods troon is, als die van het Lam.”
Wij geloven dat de Bruid, de Vrouw van het Lam, “het Goddelijk Kanaal” is van de wondervolle zegeningen van de aarde gedurende het 1000-jarig Vrederijk. Eenmaal deelden de discipelen van de Here (Jezus) het brood, dat door Hem vermeerderd was, uit aan de hongerige menigten…; zó zullen de heiligen van de Bruidsgemeente de hemelse zegeningen meedelen aan die anderen, die alsdan de aarde zullen bevolken.
Déze rivier vòl water van het Leven, helder als kristal, komt voort (dat is: “ontspringt”) uit Gods troon en van het Lam… De Heilige Geest komt immers voort uit de Vader èn de Zoon[1]. Dat wij dit goed mogen verstaan in Nieuwtestamentisch licht, lettend op wat Jezus van Hem (d.i. de Heilige Geest) heeft getuigd! En waar God, de Heilige Geest is, aldáár is overvloedig (geestelijk) leven… Bij het onderzoek van de Schriften, en van dit Bijbelboek in het bijzonder, vangen wij een “glimp” op van dit Goddelijke Leven. Onze “ervaring”, in en door de vervulling met de Heilige Geest, is dan ook “een voorsmaak van die Goddelijke Volheid” die Gods heiligen wacht. Halleluja! Wij noteren derhalve het volgende…

(Ingekort – zie de uitleg van alle verzen van hoofdstuk 22 via de PDF)

NOOT (aan het eind van de studie) van de schrijver:
In alle ootmoed leg ik hier mijn pen neer, met het diep gevoelde verlangen van mijn ziel, om innige dank te brengen aan ons aller dierbare Here en Koning-Bruidegom, voor Zijn onuitsprekelijke gave, om ons in dit zo wonderbare Boek, Zijn Openbaring te schenken; voor het grote voorrecht om de diepe en verdiepende inhoud ervan te mogen verstaan, zij het nog maar ten dele. En om haar te mogen genieten in de zoete gemeenschap van de Heilige Geest, als de Openbaarder van alle geheimenissen Gods; bovenal voor Zijn uitnemende liefde en genade om te mogen behoren tot degenen, die op Zijn vaste en heerlijke belofte uitroepen: Ja, kom, o kom, Here Jezus!

CJH Theys
(1903 – 1983)

EINDE van deze studie van het Bijbelboek Openbaring

********************************************************************************

.
[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”.
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2. de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon (= Jezus)
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

.

Een reactie op Openbaring 22 vers 1-21

 1. Henk Herbold zegt:

  Voor veel mensen is het boek Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel, moeilijk te verstaan. Dit Bijbelboek is ook niet een boek wat je zomaar even leest, daarvoor is beslist gebed en tijd nodig. Maar het kan zelfs dan lastig zijn om je weg er door te vinden. Deze studie kan je echter helpen om dit belangrijke boek beter te leren kennen.

  De uitleg van dit Bijbelboek, zoals hiermee compleet gedigitaliseerd en op uiterst bekwame wijze toegelicht, is daarom beslist de moeite waard om te lezen en te herlezen. De Bijbel moedigt ons ook aan met de woorden: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3)

  De tijd is nabij dat alles wat in dit boek geprofeteerd is, vervuld zal worden. Voor ons is het daarom nu de hoogste tijd, om kennis te nemen van deze profetieën en hun betekenissen.

  Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s