Het getuigenis van de opstanding

Opstanding Jezus - zichtbaar

Christus’ Zoonschap

De opstanding van de Here Jezus legt getuigenis af van Zijn Zoonschap. Het is een openlijk en positief getuigenis. De profeten van de Heilige Schrift voorzegden dat Hij op zou staan uit het graf. Zijn opstanding is het zegel van de Vader, dat Hij heeft gedrukt op Zijn Zoon: Hij is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Here.” (zie Romeinen 1:4)
Hij is verklaard (d.i. bewezen) te zijn de Zoon van God, met kracht, autoriteit en macht, Gods macht en Geest. Hij is de eeuwige, eniggeboren Zoon.

Profetische waarmerken

Zijn opstanding bindt het Oude en Nieuwe Testament van onze Bijbel tezamen. Het is een daad van God.
“Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt (SV: gegenereerd)[1] . En dat Hij Hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding (SV: tot verderving) terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn; daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.” (Handelingen 13:30-35, HSV)
Allerlei mensen die Hem levend hebben gezien gedurende vele dagen NA Zijn dood, hebben getuigenis afgelegd van deze wonderschone waarheid. De profetische uitspraken van de psalmen waarmerken Zijn Zoonschap, Zijn onverderfelijkheid[2], Zijn weldaden en Zijn Koninkrijk. Van alle is het bewijs geleverd door Zijn opstanding. Hoe belangrijk is het feit van Zijn opstanding!

  • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

Rev. C. Joe McKnight
Enigszins bewerkt door A. Klein


[1] Uit de Studiebijbel: ‘Ik heb verwekt’ spreekt over het gesteld worden in een hoge positie. De komst van Jezus op aarde was een komen in vernedering, maar Zijn opwekking uit de dood, gevolgd door de hemelvaart en het zitten aan de rechterhand van de Vader betekent Zijn verhoging en heerschappij over zowel aardse als geestelijke machthebbers (vgl. Matt. 28:18, Ef. 1:21, Fil. 2:9, zie ook Rom. 1:4). ‘Heden’ wijst op de tijd die met de komst van de Messias is begonnen en die met name in de opwekking van Jezus uit de doden zijn beslag heeft gekregen.
[2] Onverderfelijkheid = Niet aan verderf onderhevig zijn, onvergankelijk zijn, onsterfelijk zijn.

.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

.

Zie eventueel ook nog onze eerdere overdenkingen bij Pasen (of Goede Vrijdag):

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s