Het zijn de laatste dagen – Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten

bazuin-wederkomst

“…een dienaar…, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,… Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.” (Kol. 1:25+29)
Het kan niet worden ontkend dat in de hele wereld, op alle vlakken van het leven, een revolutie plaats heeft. Voorzeker een positief bewijs dat wij leven in het “crisis-uur” van onze tijd. Hij die ogen heeft om te zien, ziet ook waarlijk “een nieuwe dag” gloren aan de horizon van de tijd. Nù nog leven wij in “het nachtelijk uur” – om het zo maar te schrijven – een tijd van politieke, sociale, godsdienstige en filosofische bevingen (d.i. onrust). Waarlijk, alles wat bewogen kan worden ondergaat dit schudden[1] ook; en wij mogen en kunnen dan ook verwachten dat dit bewogen worden zal toenemen (het kan vergeleken worden met het toenemende, onderaardse gerommel in een vulkaan) totdat alleen maar overblijft wat ONBEWEEGLIJK is. Toch behoeven kinderen Gods niet gealarmeerd te worden, want onze Here en God heeft, volgens Zijn plan, vast besloten IETS NIEUWS te scheppen op dat VASTE FUNDAMENT, dat niet bewogen kan worden.
Om deze reden kan het zijn nut hebben om een revolutionair geluid te laten horen in de Gemeente en vanaf deze plaats.
Alle verandering brengende omstandigheden spreken hun eigen duidelijke taal en zijn niet mis te verstaan, wanneer wij rekening houden met het profetisch Woord in verband met de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

Zelfs in de zogenaamde wetenschappelijke kringen huldigt men de mening dat het ‘apocalyptisch tijdperk’[2] al lang is aangebroken. Voor ons, Bijbel-gelovigen, is dit dan ook een zeer belangrijk jaar; want nog méér en nog sterker ingrijpende gebeurtenissen staan ons te wachten, waardoor het werken voor de Here niet zonder de nodige beperkingen kan doorgaan. Staan wij alleen maar stil bij de almaar toenemende economische teruggang allerwegen (d.i. overal), de prijsstijgingen, de inflatie, de nog steeds groeiende werkeloosheid, enzovoorts.
Antichristelijke invloeden krijgen hoe langer hoe meer de overhand. De “satan-cultus” overspoelt de wereld. Haat, lasteringen en vervolgingen tegen hen, die Jezus Christus belijden en dienen, omdat zij Hem liefhebben, zijn in het middelpunt komen te staan.
Satanische misleidingen doen zich meer dan ooit tevoren gelden en zijn de onafwijsbare bewijzen van de geloofwaardigheid van het profetisch Woord. De tegenstander van de Here Jezus Christus, en van waarachtige Christenen, zal – in steeds toenemende mate – alles, maar dan ook alles, in het werk stellen om de verbreiding van het Volle Evangelie te belemmeren, op te doen houden en/of onmogelijk te maken.
In Zuidoost Azië heeft dit reeds plaats[3] en wij behoeven ons niet te verwonderen, wanneer wij binnen niet al te lange tijd hetzelfde horen in andere delen van de wereld. Voorwaar, voorwaar, wij leven al diep in de nacht…
Wij moeten er daarom rekening mee houden dat spoedig de tijd daar zal zijn, dat de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus niet alleen gehinderd en verhinderd zal worden; maar óók, dat wij zullen worden geconfronteerd met de onverbiddelijke EIS VAN EEN SOCIAAL EVANGELIE dat ervoor in de plaats komt.
Laten wij daarom doordrongen zijn van het besef, dat wij juist in deze huidige tijd nog een goede kans hebben… om een grote oogst binnen te brengen voor Koning Jezus, als wij allemaal – jong en oud, groot en klein, rijk en arm, maar met alle ernst – voor Hem willen werken, en al het andere willen opgeven uit liefde voor Hem, Die ons eerst heeft liefgehad.

KLIK HIER als u dit artikel verder wilt lezen (of wilt printen).

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

*******************************

[1] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden van E. van den Worm.
[2] Het apocalyptisch tijdperk = Het tijdperk dat betrekking heeft op of ontleend is aan de Apocalyps. De Apocalyps = Het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes.
[3] Geschreven in 1975.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Opwekking, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Het zijn de laatste dagen – Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten

 1. Steiginga zegt:

  Goedendag,

  Heel goed uitgelegd.

  Groet,
  Stan

  Like

 2. Henk Herbold zegt:

  De studie schudt ons (zo nodig) weer wakker. Jezus komt er aan, daarom is het de hoogste tijd om wakker te zijn. Het woord ‘slapen’ betekent in de Bijbel vaak niet-op-je-hoede-zijn. Daarom: wordt wakker kind van God, Jezus wederkomst komt steeds dichterbij. Dienstknechten van God die volharden zullen zeker oogsten.

  Mooie studie, duidelijke taal, zorgvuldig gedigitaliseerd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s