Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd (vers voor vers UITLEG)

DAN 2 STATUE ROCK

De GROTE VERDRUKKING

Daniël 12 vers 1, “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote Vorst, hij Die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen (SV: verlost worden): ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.”
“In die tijd”,
namelijk bij het besluit van de antichristelijke tijd (= rond de aanvang van de satanische wereldheerschappij), zal Michaël opstaan. Wij weten reeds Wie Michaël is, Wiens Naam betekent: “Wie is gelijk God”. Er is er maar Eén, Die aan God gelijk is; namelijk Hij, Die heeft kunnen leren: “Wie Mij (= Jezus) gezien heeft, heeft de Vader gezien” (zie Joh. 14:9). Laat mij herhalen: Deze “grote Vorst” Michaël is een Oudtestamentische theofanie (= verschijning of openbaringsvorm) van onze Here Jezus Christus. Hij is de Hemelvorst, Die waarlijk gelijk is aan God. Niemand anders is aan God gelijk dan alléén de Zoon. Wij vinden Michaël in het Nieuwe Testament terug in Judas 1:9. Het feit dat Michaël zei: de Here bestraffe u!” (zie Jud.1:9, SV) duidt Zijn onderworpenheid aan de Here God aan. Jezus Christus stelt Zich onder de Vader.
Er zijn vele vertalingen van de oude geschriften. Wij kennen onder andere de Griekse Septuaginta[1]; de oude Latijnse vertaling heet de Vulgata[2]; verder kennen wij de Syrische Pesjitta[3] en de Aramese Targum.[4] Aramees was de taal, die Jezus in Zijn dag (= tijdens Zijn leven op aarde) sprak. In de “Targum” nu, wordt Michaël genoemd “de Vorst van alle Wijsheid”; Hij wordt ook genoemd “de Vorst van Jeruzalem”, “Degene Die offeranden brengt op het hemelse altaar.” Hij wordt aangemerkt als de 4de Man in de oven van de drie Hebreeën (zie Dan. 3:19-21[5]); als de middelste Figuur van de 3 Mannen Die aan Abraham verschenen, bij de eikenbossen van Mamre (zie Gen. 18:1-2 en verder); als Degene Die Lot redde (zie Gen. 19, vooral vers 1+15-18); als de Engel Die tot Mozes sprak vanuit het brandende braambos (zie Exod. 3:2 en verder); en als Degene Die Mozes had begraven (zie Deut. 34:1-6). De “Targum” onderscheidt Hem ook als een Serafijn (= een engel van de hoogste rang); als een barmhartige en lijdzame Middelaar en Voorspraak. De oude volkeren hebben Hem, door de Geest van God, als zodanig leren onderscheiden.
De Geest van God is altijd in de wereld geweest, alle eeuwen door, en Hij leidt in alle Waarheid. Dat Hij (Gods Geest) pas op de 1ste Pinksterdag was geopenbaard, houdt verband met het feit, dat Zijn tijdsbedeling (van 2000 jaar, zie schema hieronder) toen een aanvang nam.
Michaël wordt in de Schrift als Eén van de Aartsengelen genoemd (zie Judas 1:9). Hij is die Engel van overwinning in Openbaring 12:7; de engelen, die door Hem aangevoerd worden, zijn aan Hem onderworpen. Zo voert ook de Here Jezus Christus ons aan in de strijd: “niet tegen vlees en bloed, maar… tegen de geweldhebbers… tegen de geestelijke boosheden (HSV: de geestelijke machten van het kwaad) in de lucht” (zie Ef. 6:12, SV). Hij is onze overste Leidsman, onze hemelse Jozua, Die ons leidt in de overwinning.[6]
Zoals wij weten is Hij tevens de “Man” (zie Dan. 10:5), Die, omgord zijnde met fijn goud uit Ufaz, deze openbaringen aan Daniël deed. Hij sprak met Daniël alzo over een andere Kwaliteit van Zichzelf.
In dit 1ste vers van dit (12de) hoofdstuk is er verder sprake vaneen benauwde tijd en die tijd van benauwdheid gold ook het volk van Daniël. Dit moet dus slaan op het Jodendom. En al wie van dit volk gevonden zal worden in het Boek des Levens, zou door Michaël worden “verlost” (net als de 3 Hebreeën die levend uit de vurige oven kwamen).
Het betreft hier de tijd van de GROTE VERDRUKKING, die 3½ jaar duren zal, de tijd van benauwdheid, zoals er nooit geweest is. Deze zelfde uitspraak vinden wij in Mattheüs 24 vers 21: “Want dan zal er een GROTE VERDRUKKING zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.”

KLIK HIER als u deze studie (hoofdstuk 12 van Daniël) verder wilt lezen of downloaden.

CJH Theys
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************************
[1] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Septuagint
[2] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgaat
[3] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Peshitta
[4] Zie eventueel: https://en.wikipedia.org/wiki/Targum (= Engelstalig)
[5] Voor uitleg over deze verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 3, met de titel: De beproeving van de vurige oven (Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)van CJH Theys. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Daniël, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd (vers voor vers UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  De Bijbel is vol profetie, vol toekomstvoorzeggingen. Er zijn vele profetische boeken in de Bijbel, maar het boek Daniël heeft daarin een bijzondere plaats. In het boek Daniël lezen we ook dat de kennis zal toenemen in de laatste tijd en Jezus heeft ook voorzegt, dat de Heilige Geest ons de toekomst zal verkondigen (Johannes 16:13).
  Als we ons met profetie bezighouden, zijn er valkuilen waardoor we het Bijbelse spoor kwijt kunnen raken. Daarom, juist bij profetie, hebben we de hulp van Gods Geest hard nodig.
  Deze uitleg van het boek Daniël is eerst door Gods Geest geopenbaard aan Bijbelleraar CJH Theys, maar nu op voortreffelijke wijze gedigitaliseerd en (via deze site) weer uitgegeven door A. Klein. Bij het lezen merk je de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. In deze tijd is het voor een christen nodig om dergelijke studies te lezen en te herlezen, want de tijd is nabij dat het allemaal in vervulling zal gaan.
  Van harte aanbevolen.

  Like

 2. Tim Manikus zegt:

  Verdiep je erin onder de nadrukkelijke leiding van de Heilige Geest. Dan zal Hij je geestelijke ogen openen en open houden. Nu is de tijd om de slaap uit je ogen te wrijven en te bidden en te waken! Geweldige boodschappen voor de kinderen Gods, met name voor hen die de strijd niet uit de weg willen gaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s