GRATIS Bijbelstudie (20): De 10 ZALIGSPREKINGEN – volgens Mattheus 5:1-12 en Openbaring 19:9

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade

Volgens Mattheus 5:1-12 en Openbaring 19:9

Inleidend woord

Titus 2:11-14, “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.”
Deze studie vertelt ons van de dingen, die God ons, Zijn verbonds-kinderen, door onze Here Jezus Christus geschonken heeft door Zijn deelgave (en wij door onze bewuste deelname) aan de dood en opstanding van Gods Lam op Golgotha, die Hij in het kruispunt der eeuwen heeft volbracht, en van de dingen, die Hij van ons hier op aarde vraagt.

De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade

 • Zaligspreking en trede 1: De armen van geest. Erkenning van onze verloren staat zonder Zijn genade en gewaarwording van armoede aan rein, Goddelijk leven (zie Matth. 5:3).
 • Zaligspreking en trede 2: De treurenden. Belijdenis van zondeschuld. Geloof in verzoening met God bij blik op het kruis van Golgotha en geloof in Jezus Christus (zie Matth. 5:4).
 • Zaligspreking en trede 3: De zachtmoedigen. Begin van de verlossing van de zondemacht door Zijn deelgave aan het sterven van het Lam van God en de zachtmoedige aanvaarding aan onze kant van het kruisproces, het afsterven van de oude, zondige mens door geestelijk Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken, door zo vrijwillig deel te nemen aan de dood van het Lam van God, een ervaring, die Jezus ons moet laten ondergaan (zie Matth. 5:5).
 • Zaligspreking en trede 4: Zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hoop op deelgave aan Zijn opstanding, hongeren en dorsten ernaar. Wedergeboorte uit God (zie Matth. 5:6).
 • Zaligspreking en trede 5: De barmhartigen. Deze barmhartigheid is gegrond op de liefde van God, die op deze trede begint door te breken. Verdere deelgave aan Zijn opstanding (zie Matth. 5:7).
 • Zaligspreking en trede 6: De reinen van hart. Volkomen deelgave aan Zijn verlossing van de zondemacht; deze reinen van hart wandelen en leven reeds op aarde in Goddelijke reinheid en heiligheid (zie Matth. 5:8).
 • Zaligspreking en trede 7: De vredestichters. Deelgave aan Zijn arbeidszalving (zie Matth. 5:9).
 • Zaligspreking en trede 8: Zij die op aarde reeds wandelen in Goddelijke gerechtigheid en hierdoor gehaat en vervolgd worden op de aarde (zie Matth. 5:10).
 • Zaligspreking en trede 9: Zij, die Godzalig (Gode welgevallig) op aarde leven, die volkomen gedrenkt zijn in de Geest en de heerlijkheid van de Here Jezus Christus en die hierdoor Zijn Naam dragen. Zij worden op aarde belasterd en vervolgd omwille van Zijn Naam (zie Matth. 5:11-12).

Deze zijn de 9 treden van de geestelijke ladder van Jakob, die naar de troon van onze Vader-God en van het Lam leiden. Ze openbaren een geestelijke groei naar de volmaaktheid van de nieuwe mens in Christus.
Op aarde wordt een groeiende, negatieve levenservaring temidden van de medemensen ondervonden door de toenemende macht van satan, de macht der duisternis, vooral in de eindtijd.
Openbaring 22:11, “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.”
Mattheus 24:12, “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”
Ezechiel 21:25, “En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening.”
Deze uiterste ongerechtigheid geschiedt ten tijde van de antichrist.
In deze eindtijd heeft de Here Jezus in Zijn Woord nog een 10de zaligspreking toegevoegd:

 • Zaligspreking 10, de laatste zaligspreking bestemd voor de eindtijd. Voor de geroepenen tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam. Deelname aan de Bruid van het Lam als lid ervan. Bekleed met heerlijkheid van God en met Zijn koninklijke autoriteit op aarde. De Godzaligheid van de Bruid van het Lam op aarde geopenbaard. De openbaring van de zonen Gods (zie Openb. 19:9, SV)

Dan wordt de Bruid van het Lam op aarde aangedaan met Goddelijke heerlijkheid en macht om haar taak op de duistere, zondige aarde van de eindtijd te kunnen vervullen; te weten: het herstel van de geestelijk in slaap gevallen Gemeente / Kerk en om haar te leiden tot OVERWINNING over satan en zondemacht in en door de kracht van de Heilige Geest; en tot het leiden van de grote wereldwijde opwekking in Jezus’ wijsheid en kracht, die tot de ONTELBARE zielenoogst zal leiden (zie Openb. 7:9-14).

.

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

********

.

Inhoudsopgave:

 1. Inleidend woord.

Gods doel met Zijn verbondskinderen.
De Persoon van de Here Jezus Christus.
Jezus’ Goddelijke erfenis.

 1. De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade.
 2. De 1ste zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG de armen van Geest.
De erkenning van eigen zondaarschap en armoede aan geestelijk leven.
Jezus Christus, de ENIGE door God aan de ganse mensheid gegeven Verlosser en  Zaligmaker.
Gods gezalfd Woord openbaart ons de armoede van onze innerlijke mens. Zijn Woord, gezalfd door de Geest, is ons tot Ogenzalf die onze geestelijke blindheid wegneemt.
Wat hebben wij te doen als Gods licht over ons komt?

 1. De 2de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn zij, die treuren.

 1. De 3de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG de zachtmoedigen.
De zachtmoedige aanvaarding van Gods deelgave van de dood en opstanding van het Lam van God. Begin van de verlossing van de zondemacht.
Wat wij hebben te doen, want wij moeten met Hem meewerken.

 1. De 4de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn die hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Begin van deelname hieraan. Wedergeboorte uit God.

 1. De 5de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn de barmhartigen.
De goddelijke natuur.

 1. De 6de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn de reinen van hart.
Deze volmaakte reinheid is nodig.

 1. De 7de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn de vredestichters.

 1. De 8ste zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zij, die op aarde reeds wandelen in Goddelijke gerechtigheid. Zij zullen omwille hiervan vervolgd worden.

 1. De 9de zaligspreking en de laatste trede van de trap van Gods zaligmakende genade.

ZALIG zijn zij, die Gode welgevallig op aarde leven. De wereld, maar ook wereldsgezinde christenen zullen hen belasteren en vervolgen.

 1. De 10de en laatste zaligspreking voor de eindtijd.

ZALIG zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.

 1. Gods eindschepping: de Bruid van het Lam van God, het Nieuwe Jeruzalem, dat op aarde wordt geschapen.
 2. De toebereiding van de bruid van het Lam van God, het Nieuwe Jeruzalem, dat op aarde moet worden gebouwd.
 3. De bruiloft van het Lam van God. De geestelijke éénwording van de bruid met de Bruidegom, van het lichaam (de Bruidsgemeente) van Christus met zijn/haar Hoofd.
 4. Nu is de tijd aangebroken van arbeid op de aarde, waartoe deze bruiloft (éénwording) op aarde tot stand moest komen.
 5. Israëls aandeel in de grote wereldwijde opwekking.
 6. De bruid zelf zal, als de grote verdrukking begint, in haar nog niet veranderd aards lichaam, net als Filïppus (zie Hand. 8:39-40) worden weggevoerd naar haar plaats in de woestijn, waar ze wordt bewaard tegen het geweld van de antichrist gedurende de tijd van 3½ jaar.
 7. De lichamelijke wederkomst van de Here Jezus Christus op de wolken des hemels.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van E van den Worm, Uncategorized en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s