Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 2)

bijbel-open

Wie de aarde niet bewonen, als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen (deel 2)

Alle onbekeerde zondaren ontvangen in de Grote Verdrukking het teken van de antichrist en zijn hierdoor voor eeuwig verdoemd

In de periode van de Grote Verdrukking moeten alle mensen gemerkt worden op bevel van de antichrist (die dan met ijzeren hand over de gehele wereld zal regeren) met het zegel of merkteken van de antichrist. Als u dit merkteken eenmaal ontvangen hebt, is er geen bekering meer mogelijk. U ziet ook hier de totale sluiting van de deur van genade voor alle mensen (ofwel: de genade Gods, om tot bekering te komen, is dan definitief voorbij – zie hiervoor ook nog deel 1 van deze studie).
We zullen dit bekijken aan de hand van Openbaring 13 vers 16-17:

 • “En het (= het beest uit de aarde – zie vers 11) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven (SV: dienstknechten), een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.”

Als u dit vers goed leest, dan ziet u geschreven dat aan ALLE mensen dit merkteken wordt gegeven, niemand uitgezonderd; behalve natuurlijk de christenen – tenminste degenen die dit merkteken zullen weigeren – maar die worden dan ook als ‘staatsgevaarlijk’ gedood (zie Openbaring 20:4 en 7:9-17).[1]
Dus alle mensen (die aan het eind van de Grote Verdrukking nog op aarde leven) hebben dan het merkteken van de antichrist ontvangen. In Openbaring 13:18 staat ook nog dat het getal van zijn naam 666 is (hier komen wij later nog even op terug). U ziet dus dat alle mensen voorzien worden van het merkteken van de antichrist en het gevolg daarvan lezen we in Openbaring 14 vers 9-11:

 • “En een derde engel volgde hen (volgde de andere 2 engelen die het oordeel van God moesten aankondigen – zie vers 6-8), die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”

Hier zien we dus dat, wanneer u dat merkteken hebt ontvangen, u (gelijk) deel hebt aan de satanische natuur. Want het is niet ‘alleen maar’ een merkteken dat u ontvangt, maar tegelijkertijd dringt de antichristelijke geest binnen en neemt bezit van u. Dus u bent (vanaf dat moment) een verloren mens, voor tijd en eeuwigheid verdoemd; en dit geldt voor ALLEN die het merkteken van de antichrist ontvangen hebben aan hun voorhoofd of hand. God zegt (in bovenstaand Bijbelvers) dat als u het merkteken (van het beest) ontvangt, u verloren bent. Er is dan dus geen bekering meer mogelijk, u bent – in alle eeuwigheid – verdoemd.
Als er dus predikers en/of christenen zijn die zeggen dat er in het 1000-jarige Rijk nog mensen zijn die bekeerd worden, dan is dit – Schriftuurlijk gezien – de grootst mogelijke onzin, want alle (aan het eind van de Grote Verdrukking nog levende ongelovige / goddeloze) mensen zijn dan al verdoemd, door het teken van de antichrist.

 • KLIK HIER als u deel 2 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm (1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[2]

Wordt vervolgd

********************

[1] “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4)
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? … Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. … En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17)
[2] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 2)

 1. Henk Herbold zegt:

  Het merkteken van de antichrist wordt straks letterlijk in de hand of het voorhoofd geplaatst en is niet gewoon een pasje dat iemand bij zich heeft. Dat merkteken van het beest zal iets zijn dat gegeven wordt aan hen die de Antichrist aanbidden. Op dat moment zullen Christenen die het weigeren zullen, direct herkend worden. Vandaag kunnen we misschien nog verborgen blijven, maar straks absoluut niet meer.
  Hoe het precies zal zijn is toch nog moeilijk te voorspellen. Deze studie is ook niet gebaseerd op speculaties maar op het Woord van God. De studie is een waarschuwing en extra aanmoediging, om Jezus trouw te blijven, wat de toekomst ook mag brengen.
  Het duurt niet lang meer en dan wordt hetgeen wat we hier lezen werkelijkheid. Ook deze studie wordt van harte aanbevolen, aan iedereen die Jezus liefheeft en geïnteresseerd is in de Bijbel.

  Like

 2. A. Klein zegt:

  Like

 3. A. Klein zegt:

  Like

 4. A. Klein zegt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s