Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (laatste, 6e deel).

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)

Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?

U weet ook (vanwege eerdere uitleg in deze studie) dat er in het 1000-jarig Rijk een groei is naar volwassenheid (= de geestelijke volmaaktheid) toe.
Laten we eens kijken naar Hebreeën 11 vers 39-40. Hier zien we dat ook de mensen uit het Oude Verbond groeien naar de volmaaktheid van Christus toe, totdat de manlijke rijpheid van Christus ook in hen zal zijn (zie Efeze 4:13, waar staat dat “allen” komen tot de status van “een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”).

  • “En deze allen (= de geloofsgetuigen uit het Oude Testament, zie vers 4-38) hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen.” (Hebr. 11:39)

Dus zij hebben geloofd, maar hebben “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Zij waren ‘alleen maar’ gelovigen. Zij geloofden God. Abraham geloofde God, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Verder niks. Ook geen aardse erfenis. God beloofde hem Palestina (zoals diverse Christelijke en Joodse schrijvers, zeker in het verleden, het huidige “Israel” nog steeds noemen – AK), maar hij heeft “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Abraham heeft ook uitgezien naar “de stad die fundamenten heeft” (zie Hebreeën 11:10, en ook nog Openbaring 21:14+19), maar de heerlijkheid van de hemel, al deze dingen, heeft hij (nog) “niet verkregen”, maar hij geloofde God. Ook hij moet deze volmaakte (geestelijke en/of hemelse) toestanden nog ontvangen.

  • “Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij (de geloofsgetuigen uit het Oude Testament) zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” (Hebr. 11:40)

Wij worden dus in het 1000-jarige Rijk allemaal instrumenten van God om al dat volk van het Oude Verbond (geestelijk) volmaakt te maken. Tenminste, als u zelf die volmaaktheid al ontvangen hebt van de Heer, want hoe meer wij (geestelijk) volwassen zijn, des te meer kunnen wij uitdelers worden van Gods heerlijkheid. Als u niets hebt, kunt u ook niets uitdelen. Als u geen brood (beeld van de geestelijke spijze) hebt, kunt u ook geen brood uitdelen, u moet eerst zelf dat brood (ontvangen) hebben. Dat NIEUWE LEVEN[1] moet in u zijn, dat Christusleven; en naarmate dat Christusleven in u gevonden wordt, kunt u dat uitdelen aan de andere kinderen Gods, die dat nog niet hebben, zelfs aan een persoon als (bijvoorbeeld) Jesaja. In wezen is Jesaja niets zonder God. In wezen is Abraham niets als God niet gewerkt had door hem heen. Maar Abraham, David enzovoorts hebben door geloof (in God) gehandeld, maar ze hebben in het geestelijke geen vorderingen gemaakt, geen groei (want alleen in en door Christus kunnen wij “tot de volmaaktheid komen” – zie Hebreeën 11:40 en ook nog Efeze 4:13).
Daarvandaan dat de Heer zegt: “Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar… de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij(Lukas 7:28). Omdat de minste wedergeboren is, maar zij (degenen uit het Oude Verbond) nog niet, ze hebben alleen (God) geloofd. En heel veel mensen van het Nieuwe Verbond sterven ook zoals zij, ‘alleen maar’ in het geloof en verder hebben ze (geestelijk gezien) weinig tot niets (denk aan de Laodicea-gemeente, zie Openbaring 3:15-19). De gelovigen uit het Oude Verbond hebben geloofd in die wonderlijke God en ze hebben zich geopend voor die God, maar hebben op aarde de goddelijke natuur (= het aan Christus gelijkvormig zijn, ofwel “de maat van de grootte van de volheid van Christus” – zie Efeze 4:13) niet gekregen. Ook zijn er vele gelovigen uit het Nieuwe Verbond die zich pas op hun sterfbed bekeren. Zij hebben dan als het ware, net als de gelovigen uit het Oude Verbond, (tijdens hun aardse leven) niets van de goddelijke Christus-natuur ontvangen. Zij moeten alles van deze goddelijke Christus-natuur daar, in het 1000-jarige Rijk, ontvangen. Daar krijgen we de grote actie, een geweldige opvoeding van het Lichaam van Christus tot volmaaktheid. Want als het 1000-jarige Rijk voorbij is zien we die Nieuwe Hemel in scène gezet worden. Johannes werd (in de geest) uit zijn tijd gebracht in de eeuwigheid van Gods Nieuwe Hemel (zie o.a. Openbaring 1:1+9 en 21:1). Hij ziet dan de Bruid van Christus, schoon en heerlijk (zie Openbaring 21:2+9b-11).
Ziet u, heel de Bruid van Christus moet in het 1000-jarige Rijk tot (geestelijke) volwassenheid gebracht worden. In het Koninkrijk van God (op aarde) is er (als het goed is, geestelijke) groei, maar… ook in het 1000-jarige Rijk. Alle gelovigen gaan in die 1000 jaren geestelijk groeien tot de volwassenheid bereikt is, van heerlijkheid tot heerlijkheid. In dit Rijk van Christus wordt alles dan heerlijker en heerlijker, tot iedereen dan gegroeid is tot volwassen zonen Gods.[2] Dan is iedereen, als Zijn Bruid, gereed voor de positie en taak in de Nieuwe Hemel. Dit zag Johannes in Openbaring 21.[3] De gehele Bruid neemt dan haar positie in en… haar plaats is van de troon van God af tot de Nieuwe Aarde toe (zie o.a. Openbaring 21:22-27 en 22:1-5). Dit is een eeuwige positie, afdalend van Gods troon tot de Nieuwe Aarde toe (waarvan de ladder uit de hemel in Jakobs droom een uitbeelding is – zie Genesis 28:12). Zij (de Bruid van Christus) moet voor deze Nieuwe Aarde zorgen, erover heersen in de liefde en gerechtigheid van God.

  • KLIK HIER als u deel 6 van deze studie verder wilt lezen (LET OP: deel 6 begint, in deze nu compleet gemaakte studie, vanaf blz. 24).

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[4]

***********************

[1]  Zie eventueel de studie LUKASHet Boek van de NIEUWE MENS in Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Christus zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). Want, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[3] Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 21, met de titel Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalemvan CJH Theys. (noot AK)
[4] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Deze preek is zo’n 25 jaar geleden letterlijk door mij uitgetypt, maar is nu verder (hopelijk ter verduidelijking) taalkundig en inhoudelijk iets aangepast. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (laatste, 6e deel).

  1. Reactie lezer (per mail ontvangen) zegt:

    Ben zeer onder de indruk omtrent alle informatie tot nu toe.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s