Wachters als teken van de tijd

wachters op de muren

Het leiderschap tijdens de toekomstige OPWEKKING

Weinig werd er tot op heden geschreven over het leiderschap tijdens de grote, wereldwijde geestelijke opwekking, die wij – op grond van het getuigenis in de Bijbel – verwachten in het laatste der dagen.
Dit leiderschap zal –uiteraard– geheel in handen zijn van God de Heilige Geest (als de 3de  Openbaringsvorm van God [1] – AK). Maar… de Heilige Geest bedient Zich van mensen, van geroepen dienstknechten van God. Wij spreken dan van “gezalfden” (= door God gezalfd met de Heilige Geest). Vrijwel het enige concrete wat over dit leiderschap bekend is, is dat het tot uiting zal komen in een nieuw twaalfvoudig apostelschap. De 12 sterren die het diadeem vormen op het hoofd van de vrouw van Openbaring 12 [2] – als zijnde Zijn Bruid ofwel de Bruidsgemeente – verwijzen naar “de 12 apostelen van de Spade Regentijd” (= de grote opwekking van de laatste dagen, deze wordt ook genoemd “de Spade Regen-opwekking” [3] – de opwekking van “de eerste dagen”, beschreven in het boek Handelingen, is “de Vroege Regen-opwekking” [4]).
Ook het feit dat er in Openbaring 4:4 [5] sprake is van 24 ouderlingen – die tezamen de gehele Gemeente van Christus vertegenwoordigen – is een aanwijzing dat wij nog het optreden tegemoet mogen zien van een tweede groep van 12 apostelen, van hetzelfde formaat als de eerste 12 apostelen.
“En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.” (Openb. 4:4) [6]
Profetische parallellie brengt ons ertoe te verwachten dat er ook onder die laatste 12 apostelen een verrader zal worden gevonden: de man die voorbestemd is de antichrist te worden (Ruben en Judas zijn prototypen van hem). Een ander zal zijn plaats innemen; één die, naar de gelijkenis van Paulus, waarschijnlijk groter zal zijn dan de andere 11 apostelen. Maar veel meer dan hier beschreven werd, werd over het leiderschap tijdens de grote laatste opwekking tot nog toe niet gezegd.

Wachters in de profetie

De leemte die wij hiermee gesignaleerd hebben, wordt opgevuld wanneer wij de profetieën van Jesaja 52 en Jesaja 62 bestuderen. In het eerstgenoemde hoofdstuk lezen wij in vers 8:
“Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion (SV: als de Heere Sion wederbrengen zal).” (Jes. 52:8)
Wie met deze “wachters” bedoeld worden, wordt ons duidelijker, wanneer wij Jesaja 62:6 opslaan:
“Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust (SV: laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen).
Sion of Jeruzalem is hier, zoals zo vaak in de profetie, een beeld van de Gemeente. De inwoners van Jeruzalem kunnen wij beschouwen als de leden van de Gemeente. Tot deze inwoners, deze leden van de Gemeente, zegt God: “Ik heb u wachters gegeven en reken erop dat zij hun mond niet zullen houden”!
In Efeze 4:11 staat geschreven:
“En Hij (= Jezus Christus) heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen (SV: sommigen) als profeten, weer anderen (sommigen) als evangelisten en nog weer anderen (en sommigen) als herders en leraars.”
Dit zijn de wachters over wie Jesaja spreekt! Wat tot deze wachters – door God – wordt gezegd (”spreek, waarschuw, gelegen of ongelegen”), doet dan ook sterk denken aan wat de Nieuwtestamentische predikers bevolen wordt in 2 Timotheüs 4:2,
Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht”.
Wachters zijn allen die in de – door God gegeven – bediening staan van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar.

  • KLIK HIER als u deze (gratis) studie verder wilt lezen of downloaden.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

************************************************

[1] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (of: de enige, dus één Persoon)!(HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader,
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon,
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[2] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein en/of onze studie Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5 (+ gratis UITLEG) van E. van den Worm. (noot AK)
[3] De Spade Regen-opwekking = De (grote en laatste) opwekking NA de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. En deze OPWEKKING is nodig om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus’ wederkomst (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie ook nog ons artikel De ‘Spade Regen opwekking’(in smartphone formaat), van H. Siliakus. (noot AK)
[4] De Vroege Regen-opwekking = De UITSTORTING van de Heilige Geest op de Pinksterdag (zie Handelingen 2), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4 (+ gratis UITLEG) van E. van den Worm en/of van CJH Theys:Openbaring 4 vers 1-4. (noot AK)
[6] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Opwekking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Wachters als teken van de tijd

  1. Danny D'Hoe zegt:

    Mooie openbaring. Om jaloers op te worden.
    Groetjes, Danny

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s