Tabernakel symbolieken (5): De Poort

De Poort 

Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn (SV: deksel) van 20 el komen, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol (SV: hemelsblauw, en purper, en scharlaken) en dubbeldraads (SV: getweernd = van meerdere inééngedraaide draden) fijn linnen, borduurwerk; en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen (SV: banden) van zilver krijgen. Hun haken moeten van zilver zijn en hun voetstukken van koper.” (Exodus 27:16-17)

Tabernakel symbolieken blz 13

De POORT is de ENIGE toegang tot het tabernakelterrein. Ze vormde als het ware een bres in de muur van Gods vlekkeloze heiligheid en gerechtigheid, die door het wit getweernd linnen werd weergegeven, de omheining, die om Gods terrein was opgetrokken.

Tabernakel symbolieken blz 15b

De poort van het Israëlitisch heiligdom

Tabernakel02

Zo is ook Jezus de ENIGE POORT Gods, Die ons, zondaren, tot Zijn heilige Koninkrijk leidt, de ENIGE Middelaar tussen God en mensen (Luk.13:24, Matth.7:13, 1Tim.2:5).
De poort hing aan 4 KOPEREN pilaren, en alles was KOPER, wat men in de voorhof zag.
KOPER is een metaal dat van OORDEEL spreekt, het oordeel van God over de zonde (Deut.28:23,Zach.6:1). Ook de slang die Mozes oprichtte in de woestijn was van koper (Num.21:4-9). Ze beeldt de tot ZONDE gemaakte Zoon des mensen (= Jezus) uit (2Kor.5:21). De koperen slang op de steng (= een houten staak of stok) beeldt Jezus aan het kruis uit, waarop ook wij in het geloof moeten blikken om aan de macht van de zonde te ontkomen.
Maar de pilaren hadden ook ZILVEREN haken en banden (verbindingsstukken) (Exod.27:17), waaraan de omheining hing. Dit wil zeggen, dat die gerechtigheid en heiligheid Gods toch wordt verbonden met de zondige mens (uitgebeeld door de koperen pilaar) door de VERZOENING (waar het ZILVER van spreekt), die ons door Jezus’ bloed is geworden (Exod.30:12-16).
De poort hing aan 4 pilaren. Deze 4 pilaren beeldden de 4 evangelisten uit, die Jezus’ leven hebben beschreven, te weten: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.
De poort zelf was ook van WIT getweernd linnen gemaakt, waarin borduursel was van PURPER, SCHARLAKEN en HEMELSBLAUW garen.
Deze 4 kleuren vertellen ons van de 4 kwaliteiten en tegenstellingen, die Jezus’ leven kenmerken:

  • Zijn Koningschap (Zach.9:9) maar óók,
  • Zijn Knechtschap (Jes. 42:1).
  • Zijn Menselijkheid (Zach. 6:12) maar óók,
  • Zijn Goddelijkheid (Jes.40:9).

Algemeen wordt aanvaard dat Zijn Koningschap wordt uitgebeeld door de PURPEREN kleur en dat dit het kenmerkende is van het Mattheüs Evangelie. Deze kwaliteit van Jezus wordt in de hemel uitgedrukt door het wezen, dat op een LEEUW lijkt (de “Leeuw van Juda”; Openb.4:7 + 5:5).
Zijn Knechtschap, als Lam van God, wordt mijns inziens uitgebeeld door het SCHARLAKEN, dat ons van Zijn bloed vertelt en van de verzoening van de zonde (Jes.1:18). Dit Knechtschap wordt uitgetekend door de evangelist Markus. Ook wijlen, de (bijbel)leraar, F.G. van Gessel was van oordeel dat het Markus Evangelie het Knechtschap van Jezus uitbeeldde, maar zag de symboliek van dat Knechtschap (en wel in Zijn opstandingskracht) in de HEMELSBLAUWE kleur. Dit Knechtschap van Jezus wordt in de hemel weergegeven door het wezen, dat op een OS (= een offerdier) lijkt (Openb.4:7).
Het HEMELSBLAUW vertelt ons mijns inziens van de Godheid van Jezus, Zijn Zoonschap Gods, hetgeen wijlen de (bijbel)leraar L. Schouten, een groot kenner van de Israëlitische tabernakel, ook vond. Deze kwaliteit van Jezus wordt unaniem weergegeven door het Johannes Evangelie. In de hemel wordt deze kwaliteit uitgebeeld door het wezen, dat op een ADELAAR lijkt (Openb 4:7).
Wijlen de leraar F.G. van Gessel vond echter dat deze kwaliteit van Jezus wordt uitgedrukt door de WITTE kleur, die Gods gerechtigheid en heiligheid uitbeeldt. Mijns inziens vertelt dit WIT inderdaad van de gerechtigheid en heiligheid Gods, maar dan als een kwaliteit van de NIEUWE MENS, die evenals Jezus in de hemelen zal worden gekleed in WITTE KLEDEREN (Openb.7:13-14 + 19:8). Mijns inziens vertelt dit WIT van de heiligheid van Jezus en slaat het op Zijn reine menselijkheid.
Dit Zoon des mensen zijn van Jezus wordt unaniem weergegeven door het Lukas Evangelie.
Wijlen de leraar F.G. van Gessel vond dat het Lukas Evangelie inderdaad Jezus uitbeeldde als Zoon des mensen, maar dan in het bijzonder Zijn lijden als zodanig, en vond, dat dit wordt uitgebeeld door de SCHARLAKEN kleur. Ook de leraar L. Schouten vond dat SCHARLAKEN Jezus’ menselijkheid weergaf.
In de hemel wordt deze kwaliteit van Jezus uitgebeeld door het wezen, dat op een Mens lijkt (Openb.4:7).
Ter verduidelijking geven wij het voorgaande hieronder nog in schema weer:

Kleur L. Schouten F.G. van Gessel E. van den Worm
Purper Hogepriester- Koning Koning / Mattheüs Evangelie Koning / Mattheüs Evangelie
Scharlaken Mensheid Lijden als Mens / Lukas Evangelie Lijden als Knecht Gods (Lam van God) / Markus Evangelie
Wit Heiligheid Gerechtigheid van Zoon Gods / Johannes Evangelie Gerechtigheid van de Nieuwe Mens, Zoon des mensen /Lukas Evangelie
Hemelsblauw Godheid Opstandingskracht van Dienstknecht Gods / Markus Evangelie Zoonschap Gods / Johannes Evangelie

Zijn de meningen op het punt van de symboliek, die er in de kleuren zijn, verschillend, toch zijn wij het eens, dat deze 4 kleuren 4 kwaliteiten van Jezus weergeven en dat deze 4 kwaliteiten door de 4 schrijvers van de 4 synoptische Evangeliën elk in het bijzonder worden benadrukt.
Ingaan door de POORT wil zeggen: De wereld en haar lusten vaarwel zeggen, de zonde niet langer willen dienen en zich daartoe keren tot Jezus Christus, Hem aannemend tot onze persoonlijke REDDER en ZALIGMAKER, de Jezus der Schriften.
Dit spreekt dus van BEKERING tot Jezus in alle oprechtheid (2Kor.7:9-10). God zal de berouwvolle zondaar, die tot Hem om redding komt, niet verachten (Ps.51:19): ja, wie zo tot Hem komt zal Hij niet uitwerpen (Joh.6:37). Hij nodigt – in Zijn zondaarsliefde – de zondaar hiertoe uit (Matth.11:28-30, Jes.1:18) om zo te komen in de behouden Haven van Zijn Rust.

Tabernakel symbolieken blz 15a

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

.

****************************
Tabernakel symbolieken

  1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
  2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
  3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
  4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s